Jak wyświetlić zawartość dysku twardego

Przeglądanie zawartości dysku twardego jest możliwe za pomocą Eksploratora Windows, narzędzia zintegrowanego z systemami operacyjnymi Windows od wersji Windows 95. To narzędzie sprawia, że ​​przeglądanie folderów na dysku twardym jest proste, ale zakłada się, że dysk twardy jest dostępny dla komputera. Jeśli Twoja firma przetasowuje wiele dysków twardych, w końcu będziesz musiał uzyskać dostęp do wewnętrznego dysku twardego, który w rzeczywistości nie jest zainstalowany w systemie. Jest to nadal możliwe przy użyciu specjalistycznego adaptera. Jednak aby wyświetlić wszystkie pliki i foldery, może być konieczne dostosowanie ustawień systemu, aby wyświetlić pliki oznaczone jako ukryte lub systemowe.

Konwersja wewnętrznego na zewnętrzny dysk twardy

1

Podłącz kabel zasilający adaptera SATA-do-USB do złącza zasilania w kształcie litery L na wewnętrznym napędzie SATA. Dyski SATA mają dwa złącza w kształcie litery L, umieszczone obok siebie. Większy z nich to złącze zasilania. Mniejszy to port danych SATA.

2

Podłącz złącze SATA adaptera do portu danych SATA wewnętrznego dysku twardego.

3

Umieść dysk twardy blisko komputera na równej powierzchni. Nie przesuwaj dysku, gdy jest włączony.

4

Podłącz kabel zasilający adaptera do gniazdka ściennego i przesuń przełącznik „Zasilanie” do pozycji „Wł.”.

5

Włóż kabel USB adaptera do dostępnego portu USB w komputerze. System Windows automatycznie rozpozna dysk po kilku sekundach.

Eksplorator Windows

1

Kliknij „Start” i wybierz „Komputer”, aby otworzyć Eksploratora Windows.

2

Kliknij dwukrotnie literę dysku twardego w sekcji Dyski twarde w prawym okienku, aby wyświetlić zawartość dysku. Aby wyświetlić pliki w folderach, kliknij dwukrotnie folder.

3

Kliknij prawym przyciskiem myszy literę dysku i wybierz opcję „Wysuń” po zakończeniu przeglądania dysku.

Przeglądanie wszystkich plików

1

Kliknij „Organizuj” na pasku narzędzi Eksploratora Windows i wybierz „Opcje folderów i wyszukiwania”.

2

Kliknij kartę „Widok”.

3

Kliknij opcję „Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski” w sekcji Ustawienia zaawansowane.

4

Usuń zaznaczenie opcji „Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane)” w sekcji Ustawienia zaawansowane i kliknij przycisk „Tak” w oknie dialogowym potwierdzenia. Kliknij OK."