Jak utworzyć wielostronicowy plik PDF

Acrobat Pro, natywny program Adobe do tworzenia plików PDF, zawiera funkcję umożliwiającą użytkownikom tworzenie pojedynczych i wielostronicowych dokumentów PDF. Możliwość tworzenia wielostronicowych dokumentów PDF może być bardzo przydatna, zwłaszcza gdy zadanie robocze wymaga utworzenia pojedynczego, wielostronicowego dokumentu PDF z dwóch lub więcej oddzielnych dokumentów PDF. Podczas procesu tworzenia pliku PDF będzie można w razie potrzeby zmienić ustawienia rozmiaru pliku i kolejność stron. Istnieją różne sposoby tworzenia wielostronicowego pliku PDF.

Scal dwa lub więcej plików PDF

1

Otwórz Adobe Acrobat Pro i kliknij menu „Plik”. Przesuń kursor myszy nad „Utwórz” i wybierz opcję „Połącz pliki w jeden plik PDF” z menu rozwijanego.

2

Zaznacz opcję „Pojedynczy PDF” (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona), kliknij „Dodaj pliki” lub „Dodaj foldery” (jeśli wszystkie pliki PDF znajdują się w jednym folderze), a następnie wybierz żądane pliki PDF (lub foldery zawierające pliki PDF).

3

Naciśnij „Enter”, aby dodać je do kreatora PDF, a następnie kliknij i przeciągnij strony, aby zmienić ich kolejność. Wybierz rozmiar pliku PDF (np. „Mniejszy”, „Domyślny” lub „Większy”) i kliknij przycisk „Połącz pliki”.

Dodaj dodatkowe pliki PDF do pliku PDF

1

Otwórz podstawowy plik PDF. Zwykle będzie to plik PDF z zawartością, od której chcesz rozpocząć nowy plik PDF lub plik PDF z największą zawartością. Kliknij menu „Narzędzia” i przesuń kursor myszy nad „Strony”.

2

Kliknij opcję „Wstaw z pliku” w menu rozwijanym i wybierz plik lub pliki PDF, które chcesz wstawić do podstawowego pliku PDF.

3

Naciśnij „Enter” i wybierz lokalizację w swoim podstawowym pliku PDF, w której chcesz wstawić strony z dodatkowych plików PDF. Po zakończeniu kliknij przycisk „OK”.