Jak masowo wysyłać SMS-y do wszystkich na Samsung Galaxy

Oszczędzaj czas, wysyłając masowe wiadomości SMS z telefonu Samsung Galaxy, gdy musisz przekazać wiadomość do kilku kontaktów jednocześnie. Z urządzenia możesz wysłać jedną wiadomość tekstową do wszystkich osób na liście kontaktów. Użyj funkcji Grupy kontaktów Galaxy, aby utworzyć grupę kontaktów, która zawiera wszystkie kontakty z Twojej książki adresowej. Po utworzeniu kompleksowej grupy kontaktów możesz wysłać jedną wiadomość tekstową do całej grupy za pomocą aplikacji Galaxy's Messaging.

Utwórz grupę kontaktów

1

Stuknij ikonę „Kontakty” na ekranie głównym Samsung Galaxy, aby otworzyć listę kontaktów.

2

Dotknij karty oznaczonej „Grupy”, aby otworzyć formularz Grupy.

3

Naciśnij przycisk „Menu”, a następnie wybierz opcję „Utwórz”, aby otworzyć formularz nowej grupy.

4

Wpisz nazwę nowej grupy w polu Nazwa grupy, na przykład „Wszystkie kontakty”.

5

Wybierz opcję „Dodaj członka”. Twoja lista kontaktów zostanie otwarta, aby wyświetlić wszystkie kontakty z polem wyboru obok każdego wpisu.

6

Kliknij pole wyboru „Zaznacz wszystko”, a następnie kliknij „OK”. Wszystkie kontakty z Twojej listy kontaktów zostaną dodane do nowej grupy.

Wyślij tekst do grupy

1

Stuknij ikonę „Kontakty” na ekranie głównym Galaxy, a następnie stuknij kartę „Grupy”.

2

Stuknij wpis dla swojej all-inclusive grupy kontaktów.

3

Naciśnij klawisz „Menu”, a następnie dotknij „Wyślij wiadomość”. Zostanie wyświetlona lista kontaktów w grupie kontaktów.

4

Dotknij „Wszystkie”, aby dołączyć wszystkie kontakty do grupy, a następnie dotknij „Gotowe”. Otworzy się aplikacja Wiadomości i wyświetli się formularz Nowa wiadomość SMS.

5

Wpisz wiadomość do grupy w polu wprowadzania tekstu.

6

Wskaż „Wyślij”, aby wysłać wiadomość do wszystkich osób w grupie kontaktów.