Jak usunąć konto administratora komputera w systemie Windows XP

Zarządzanie kontami użytkowników pomaga zapewnić, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do komputerów Twojej firmy. Windows XP ma dedykowany panel Użytkownicy, za pomocą którego możesz usunąć niepotrzebne konta administratora. Jednak firma Microsoft zaleca, aby najpierw wyłączyć konto administratora, aby sprawdzić, czy wyłączenie go nie wpływa na funkcjonalność komputera. Po wyłączeniu konta i potwierdzeniu, że nie ma żadnych negatywnych skutków, możesz przystąpić do usuwania konta.

Wyłącz konto

1

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „Mój komputer” na pulpicie i wybierz „Zarządzaj” z wyskakującego menu.

2

Rozwiń węzeł „Lokalni użytkownicy i grupy” i wybierz „Użytkownicy”, aby załadować listę kont użytkowników.

3

Kliknij dwukrotnie konto administratora, które chcesz wyłączyć.

4

Kliknij kartę „Ogólne”, aby załadować ekran ustawień ogólnych dla wybranego konta.

5

Zaznacz pole wyboru „Konto jest wyłączone”, a następnie kliknij „OK”, aby wyłączyć konto.

Usuń konto

1

Kliknij przycisk „Start” i wybierz „Panel sterowania”.

2

Kliknij „Wydajność i konserwacja | Narzędzia administracyjne | Zarządzanie komputerem | Narzędzia systemowe”.

3

Kliknij „Lokalni użytkownicy i grupy”, aby załadować drzewo konsoli.

4

Kliknij „Użytkownicy”, aby załadować listę kont użytkowników na komputerze.

5

Kliknij prawym przyciskiem myszy konto administratora, które chcesz usunąć, a następnie kliknij „Usuń” w wyskakującym menu, które się pojawi. W zależności od ustawień komputera może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru usunięcia wybranego użytkownika.