Jak oddzielić konto Gmail od konta Google

Posiadanie konta Google to po prostu sprytny biznes: możesz uzyskać dostęp do Kalendarzy Google, Grup dyskusyjnych Google, Dokumentów Google i wielu innych za pomocą tego jednego konta. Kiedy zarejestrujesz się na koncie Google, Twój adres Gmail zostanie automatycznie połączony z nim, a jeśli nie masz adresu Gmail, otrzymasz go do logowania się przez Google. Ale możesz chcieć rozdzielić te dwa konta, jeśli na przykład konto Gmail jest kontem osobistym i chcesz, aby konto Google było czysto biznesowe. Oddzielenie kont Gmail i Google to prosty proces, który zajmuje tylko kilka minut. Należy jednak pamiętać, że spowoduje to trwałe zamknięcie konta Gmail. Według Google nadal będziesz mieć dostęp do swojego konta Google, ale nie będziesz mógł już wysyłać,odbierać lub przeglądać wiadomości e-mail na koncie Gmail po oddzieleniu dwóch kont.

1

Przejdź do strony „Edytuj usługi” po zalogowaniu się na swoje konto Gmail.

2

Kliknij link „Usuń Gmaila na stałe”. Spowoduje to przejście do strony potwierdzenia.

3

Przeczytaj informacje w sekcji „Usuń Gmaila ze swojego konta”, a następnie kliknij pole „Tak, chcę trwale usunąć (nazwa Twojego konta Gmail) i usunąć je z mojego konta Google”. Informacje zawarte w tej sekcji zawierają ostrzeżenie, że oddzielenie Gmaila od konta Google spowoduje trwałe zamknięcie konta Gmail w ciągu dwóch dni roboczych.

4

Wpisz nowy podstawowy adres e-mail w polu „Nowy podstawowy adres e-mail”. Ten nowy adres zostanie powiązany z Twoim kontem Google w taki sam sposób, jak wcześniej Twój adres Gmail.

5

Wpisz swoje aktualne hasło do Gmaila w polu „Aktualne hasło”, a następnie kliknij „Usuń Gmaila”, aby zakończyć rozdzielanie kont Gmail i Google.