Jak przywrócić nadpisany plik Word

Jeśli nadpisałeś plik programu Word i nie zapisałeś żadnych starszych kopii pliku pod innymi nazwami plików, możesz sprawdzić, czy system Windows 7 ma poprzednią wersję pliku do przywrócenia. Te poprzednie wersje są tworzone przez Kopię zapasową systemu Windows lub zapisywane jako część punktu przywracania systemu Windows. Liczba dostępnych poprzednich wersji zależy od tego, czy usługi Kopia zapasowa systemu Windows i / lub Przywracanie systemu Windows są uruchomione, a jeśli tak, to jak często tworzysz kopię zapasową komputera.

1

Kliknij „Start”, a następnie dwukrotnie kliknij „Komputer”.

2

Kliknij dwukrotnie dysk zawierający nadpisany plik i przejdź do jego lokalizacji.

3

Kliknij prawym przyciskiem myszy plik programu Word i wybierz „Przywróć poprzednie wersje”. Lista dostępnych elementów zostanie wypełniona wraz z ich lokalizacjami.

4

Kliknij wersję, którą chcesz przywrócić, i kliknij „Przywróć. . . ”