Jak zmienić czcionkę komórki w pliku Acrobat PDF do wypełnienia

Tworząc plik PDF do wypełnienia w programie Adobe Acrobat, możesz zmienić czcionkę używaną przez klientów do wypełniania formularza. Możesz używać różnych czcionek w różnych komórkach, a także zmieniać rozmiar i kolor czcionki. Możesz także zmienić czcionki w plikach PDF otrzymanych od innych osób; chociaż edycja musi być włączona. Chociaż możesz wpisywać lub wklejać tekst w plikach PDF do wypełniania za pomocą programu Adobe Reader, nie możesz go użyć do zmiany czcionki. Aby edytować pliki PDF, musisz użyć programu Adobe Acrobat.

1

Uruchom program Adobe Acrobat, kliknij „Otwórz”, wybierz plik PDF do wypełnienia za pomocą przeglądarki plików i kliknij „Otwórz”, aby otworzyć plik PDF w programie Acrobat.

2

Kliknij „Narzędzia”, wybierz „Formularze”, a następnie kliknij „Edytuj”, aby przejść do trybu edycji formularza.

3

Znajdź pierwsze pole, które chcesz edytować, i kliknij je dwukrotnie, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości pola tekstowego.

4

Kliknij kartę „Wygląd”, aby wyświetlić wszystkie ustawienia związane z wyglądem - obramowanie, kolor i ustawienia tekstu.

5

Wybierz inną czcionkę z menu rozwijanego „Czcionka”. Wpisz nowy rozmiar w polu „Rozmiar czcionki”, jeśli chcesz również zmienić rozmiar czcionki. Aby zmienić kolor tekstu, kliknij pole obok „Kolor tekstu” i wybierz inny kolor.

6

Kliknij „Zamknij” po zakończeniu edycji pola tekstowego. Jeśli chcesz uniemożliwić innym osobom zmianę ustawień, zaznacz pole „Zablokowane” przed kliknięciem „Zamknij”.

7

Kliknij „Plik” i wybierz „Zapisz” z menu, aby zapisać zmiany. Kliknij przycisk „Zamknij edycję formularza” w sekcji Formularze, aby powrócić do standardowego widoku w programie Adobe Acrobat.