Jak korzystać z narzędzia HP USB Disk Storage Format

Narzędzie USB Disk Storage Format Tool firmy Hewlett-Packard to narzędzie, którego można używać do formatowania wymiennych dysków flash i innych zewnętrznych dysków twardych USB. Jedną z zalet korzystania z tego narzędzia jest możliwość tworzenia rozruchowych dysków USB, które są szczególnie przydatne do rozwiązywania problemów ze stacjami roboczymi w biurze bez konieczności korzystania z rozruchowych dysków CD lub dysków do odzyskiwania. Użyj tego narzędzia do formatowania dysków, aby ponownie sformatować dyski USB lub dodać nowe narzędzie do zestawu narzędzi pomocy technicznej Twojej firmy z dyskiem USB rozruchowym DOS.

1

Podłącz zewnętrzny napęd USB do komputera i uruchom narzędzie HP USB Disk Storage Format Tool. Dobrze jest odłączyć wszystkie inne dyski zewnętrzne od komputera, aby przypadkowo nie sformatować niewłaściwego dysku.

2

Kliknij menu „Urządzenia” i wybierz zewnętrzny dysk USB, który chcesz sformatować.

3

Wybierz system plików, którego chcesz używać na dysku z menu System plików. Jeśli planujesz utworzyć dysk startowy DOS, wybierz opcję „FAT32”.

4

Wprowadź nazwę ponownie sformatowanego dysku w polu tekstowym Etykieta woluminu.

5

Kliknij opcję „Szybkie formatowanie”, aby włączyć szybkie formatowanie. Jeśli pozostawisz tę opcję niezaznaczoną, zostanie wykonany wolniejszy format niskiego poziomu.

6

Kliknij opcję „Utwórz dysk startowy DOS”, jeśli tworzysz dysk startowy DOS. Wybierz „Korzystanie z wewnętrznych plików systemowych MS-DOS”, aby użyć aktualnie zainstalowanego systemu MS-DOS do utworzenia dysku startowego lub wybierz drugą opcję, aby użyć zewnętrznego systemu DOS.

7

Kliknij przycisk „Start”, aby rozpocząć formatowanie.