Zmiana strefy czasowej na Androidzie

Gdy Twoje urządzenie z Androidem jest połączone z siecią komórkową, automatycznie aktualizuje swój zegar zgodnie z aktualną strefą czasową. Jeśli nie możesz połączyć się z siecią (na przykład gdy jesteś w samolocie), użyj ustawień Czas, aby ręcznie zmienić strefę czasową na urządzeniu z Androidem. Android zachowuje zmianę strefy czasowej, dopóki nie zmienisz jej ponownie ręcznie lub ponownie nie włączysz automatycznego pobierania strefy czasowej.

1

Naciśnij przycisk „Menu” na Androidzie, a następnie wybierz „Ustawienia”.

2

Przewiń w dół menu Ustawienia, a następnie kliknij „Data i godzina”.

3

Kliknij pole obok „Automatycznie”, aby je odznaczyć. Android nie pobiera już strefy czasowej z Twojej sieci komórkowej.

4

Kliknij „Wybierz strefę czasową”, aby wyświetlić listę stref czasowych.

5

Przewiń listę w dół i stuknij lokalizację w żądanej strefie czasowej. Możesz też wybrać strefę czasową według nazwy.

6

Naciśnij przycisk „Strona główna”, aby powrócić do ekranu głównego Androida. Na wyświetlaczu pojawi się czas odpowiadający nowej strefie czasowej.