Jak zablokować poziome wiersze i alfabetycznie w programie Excel

Często przydatne jest zablokowanie wierszy nagłówka w programie Microsoft Excel, aby zapamiętać, jaki typ danych znajduje się w różnych kolumnach podczas przewijania lub przeszukiwania długiego arkusza kalkulacyjnego. Możesz również upewnić się, że te nagłówki zostały pominięte i pozostawione na miejscu, jeśli używasz funkcji sortowania programu Excel lub porządkujesz wiersze w arkuszu kalkulacyjnym za pomocą formuły alfabetycznej programu Excel.

Wskazówka

Użyj funkcji „Zablokuj okienka” programu Excel, aby zablokować wiersze lub kolumny w miejscu. Użyj funkcji sortowania programu Excel, aby uporządkować dane w porządku alfabetycznym lub numerycznym.

Jak zablokować dane wierszy i kolumn w programie Excel

Często przydatne jest zamrożenie wierszy lub kolumn nagłówka w programie Excel podczas przeglądania arkusza kalkulacyjnego. W przeciwnym razie może być konieczne wielokrotne przewijanie arkusza w górę lub w lewo, aby zapamiętać, co znajduje się w jakim wierszu lub kolumnie.

Aby to zrobić, użyj funkcji Zablokuj okienka programu Excel. Jeśli chcesz zablokować tylko jeden wiersz, jedną kolumnę lub obie, kliknij kartę Widok, a następnie Zablokuj okienka. Kliknij opcję Zablokuj pierwszą kolumnę lub Zablokuj pierwszy wiersz, aby zablokować odpowiednią sekcję danych. Jeśli chcesz zablokować zarówno wiersz, jak i kolumnę, użyj obu opcji.

Jeśli chcesz zablokować więcej niż jeden wiersz lub jedną kolumnę, kliknij komórkę w arkuszu kalkulacyjnym, która znajduje się po prawej stronie ostatniej kolumny, którą chcesz zablokować, i tuż pod ostatnim wierszem, który chcesz zablokować. Następnie kliknij kartę Widok i Zablokuj okienka. Kliknij ponownie opcję Zablokuj okienka w sekcji menu Zablokuj okienka.

Sortuj dane w programie Excel

Excel może sortować dane w arkuszu kalkulacyjnym w porządku alfabetycznym lub numerycznym.

Często wystarczy posortować wszystkie dane w arkuszu kalkulacyjnym z wyjątkiem nagłówka według wartości w określonej kolumnie. Aby to zrobić, kliknij myszą i wybierz komórkę w kolumnie, według której chcesz sortować. Następnie kliknij kartę Dane. Kliknij przycisk AZ, aby posortować dane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności numerycznej od mniejszych do większych. Lub kliknij przycisk ZA, aby posortować w odwrotnej kolejności, tak aby większe liczby i słowa w dalszej części alfabetu były pierwsze. Ogólnie program Excel wykryje, czy istnieją nagłówki i pozostawi te wiersze zamrożone.

Jeśli chcesz posortować tylko część arkusza kalkulacyjnego, wybierz odpowiednią sekcję, w tym wszelkie nagłówki. Następnie kliknij przycisk Sortuj na karcie Dane. Skorzystaj z menu rozwijanych, aby wybrać kolumnę lub kolumny do sortowania, a następnie zaznacz pole „Moje dane mają nagłówki”, jeśli ma to zastosowanie. Użyj menu rozwijanego Kolejność, aby wybrać kolejność sortowania danych, od największej do najmniejszej lub od najmniejszej do największej. Po zakończeniu kliknij OK.

Możesz również użyć przycisku Sortuj, aby uzyskać większe dostosowanie podczas sortowania całego arkusza kalkulacyjnego lub jeśli program Excel z jakiegoś powodu nie wykrywa wiersza nagłówka.

Jeśli dane są zgrupowane razem według wierszy, zazwyczaj będziesz chciał posortować cały arkusz kalkulacyjny lub przynajmniej każdą kolumnę w zestawie wierszy, aby dane pozostały zgrupowane razem, zamiast sortować niektóre kolumny, a inne nie.