Jak połączyć połączenie bezprzewodowe z routerem Linksys i routerem Netgear

Jedną z przydatnych rzeczy, które można zrobić z dwoma routerami, jest ustawienie ich w trybie powtarzania bezprzewodowego lub mostkowania. W tym trybie routery współpracują, aby wzmocnić sieć bezprzewodową w firmie i zwiększyć jej zasięg. Jeden router jest podłączony bezpośrednio do źródła internetowego, takiego jak modem, i działa jako baza sieci, podczas gdy drugi router jest podłączony do pierwszego routera. Możesz ustawić tryb mostu, nawet jeśli routery są produkowane przez różne firmy, takie jak Netgear i Linksys.

1

Podłącz każdy router do źródła zasilania i podłącz router Netgear do modemu za pomocą kabla Ethernet. Użyj innego kabla Ethernet, aby tymczasowo podłączyć router do komputera.

2

Otwórz przeglądarkę internetową na podłączonym komputerze i wpisz „192.168.1.1” (bez cudzysłowów) w pasku adresu. Naciśnij „Enter”, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło routera, aby otworzyć menu konfiguracji.

3

Otwórz kategorię „Ustawienia sieci bezprzewodowej” i ustaw nazwę sieci (SSID), kanał, tryb transmisji, ustawienie zabezpieczeń (musi to być „WEP” lub bez zabezpieczeń) oraz klucz zabezpieczeń. Zwróć uwagę na ustawienia, których tutaj używasz, ponieważ musisz je zduplikować w ustawieniach routera Linksys.

4

Kliknij łącze „Funkcja powtarzania połączenia bezprzewodowego” w sekcji Zaawansowane menu konfiguracyjnego. Zaznacz pole wyboru „Włącz funkcję powtarzania sieci bezprzewodowej” i wybierz opcję „Bezprzewodowa stacja bazowa”.

5

Spójrz na spód routera Linksys w poszukiwaniu długiego ciągu znaków oznaczonego „Adres MAC”, który powinien wyglądać podobnie do tego: „1E-43-7Y-8U-32-J9”. Wpisz adres MAC routera Linksys w polu „Repeater MAC Address 1” i kliknij przycisk „Apply”. Kliknij „Wyloguj” i zamknij przeglądarkę internetową lub kartę przeglądarki.

6

Odłącz kabel Ethernet od komputera i podłącz go do routera Linksys. Użyj innego kabla Ethernet, aby podłączyć router Linksys do komputera. Oba te fizyczne połączenia są tymczasowe.

7

Otwórz przeglądarkę internetową na podłączonym komputerze i ponownie wpisz „192.168.1.1”. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę użytkownika i hasło routera Linksys, aby otworzyć menu konfiguracji. Przejdź do menu „Bezprzewodowe” i skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej dokładnie tak, jak w routerze Netgear.

8

Kliknij przycisk „Łączność” w sekcji Ustawienia routera i otwórz kartę „Ustawienia internetowe”. Wybierz opcję „IPv4”, wybierz „Tryb mostu” z menu rozwijanego „Typ połączenia internetowego”, a następnie kliknij łącze „Uzyskaj adres IPv4 automatycznie”. Kliknij „OK”, aby zapisać ustawienia.

9

Odłącz oba kable Ethernet - między komputerem a routerem Linksys oraz między routerami - i przenieś router Linksys do żądanej lokalizacji. Nie potrzebujesz już tych kabli Ethernet, ponieważ routery będą łączyć się ze sobą bezprzewodowo w trybie mostu.