Jak rozszerzyć linię trendu w programie Excel

Program Excel umożliwia dodawanie wykresów, aby umożliwić innym wizualizację prezentowanych danych. Ponieważ dostępnych jest wiele różnych wykresów, takich jak wykresy liniowe i słupkowe, określ najlepszy styl wykresu pasujący do typu danych, które chcesz wyświetlić, a następnie dostosuj wykres, dodając linię trendu, aby zwrócić uwagę na trend w wyświetlanych danych. Chociaż linie trendów zwykle sięgają od początkowego do ostatniego punktu danych, można je rozszerzyć poza te punkty.

1

Uruchom program Excel i otwórz arkusz kalkulacyjny zawierający wykres z linią trendu, którą chcesz przedłużyć. Kliknij linię trendu, aby ją zaznaczyć.

2

Kliknij kartę „Układ” i znajdź grupę „Analiza”. Kliknij przycisk „Linia trendu” i wybierz „Więcej opcji linii trendu”. Otworzy się osobne okno.

3

Kliknij kartę „Opcje”. Kliknij strzałkę „W górę” w polu „Do przodu”, aby wybrać przyrost, aby przedłużyć linię trendu w prawo. Kliknij strzałkę „W górę” w polu „Wstecz”, aby wybrać przyrost, aby przedłużyć linię trendu w lewo. Kliknij przycisk „OK”, aby zastosować zmianę do linii trendu.