Jak wysyłać pliki z Androida na iPhone'a i odwrotnie

Aby przesyłać pliki między Androidem a iPhonem, musisz używać komputera jako pośrednika. Ponieważ oba urządzenia działają w innym systemie operacyjnym, nie ma możliwości bezpośredniego połączenia ich. Kopiowanie danych do iz systemu Android jest łatwe - tablet lub smartfon jest montowany na komputerze jako wymienne urządzenie magazynujące - ale tego samego nie można powiedzieć o iOS. Apple ogranicza dane, do których możesz uzyskać dostęp na smartfonie, umożliwiając kopiowanie danych tylko do iz urządzenia za pomocą iTunes.

Z Androida na iPhone'a

1

Podłącz urządzenie z Androidem do komputera, a następnie przesuń pasek powiadomień.

2

Wybierz opcję włączenia pamięci masowej USB, a następnie wybierz „Otwórz urządzenie, aby wyświetlić pliki” z wyskakującego okienka na komputerze.

3

Wybierz pliki, które chcesz przenieść na iPhone'a, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z wybranych plików.

4

Wybierz „Kopiuj do folderu” z menu kontekstowego, a następnie kliknij „Pulpit”.

5

Kliknij przycisk „Utwórz nowy folder”, a następnie nazwij folder „Dla iPhone'a”. Kliknij „Kopiuj”, aby przenieść pliki do utworzonego katalogu.

6

Podłącz iPhone'a do komputera, a następnie wybierz przycisk urządzenia w lewym górnym rogu w iTunes, aby przełączyć się na urządzenie.

7

Kliknij kartę „Aplikacje”, a następnie przewiń w dół do opcji Udostępnianie plików. Wybierz aplikację, do której chcesz przenieść plik, a następnie kliknij „Dodaj”.

8

Przejdź do folderu „Dla iPhone'a” i kliknij dwukrotnie plik do przesłania. Powtórz te czynności dla każdego pliku, który chcesz skopiować do urządzenia.

Z iPhone'a na Androida

1

Podłącz iPhone'a do komputera, a następnie wybierz przycisk urządzenia w lewym górnym rogu w iTunes, aby przełączyć się na urządzenie.

2

Kliknij kartę „Aplikacje”, a następnie przewiń w dół do opcji Udostępnianie plików. Wybierz aplikację, z której chcesz przesłać plik.

3

Podłącz urządzenie z Androidem do komputera, a następnie przesuń pasek powiadomień.

4

Wybierz opcję włączenia pamięci masowej USB, a następnie wybierz „Anuluj” z wyskakującego okienka na komputerze.

5

Wróć do iTunes, a następnie wybierz plik, który chcesz przesłać. Kliknij „Kopiuj do”, a następnie wybierz swoje urządzenie z systemem Android z listy dysków.

6

Kliknij „Otwórz”, aby zapisać plik w wybranej lokalizacji. Powtórz te czynności dla każdego pliku, który chcesz skopiować do urządzenia.