Przykłady różnic kulturowych w miejscu pracy

Trenerzy różnorodności w miejscu pracy często wspominają, że między pracownikami jest więcej podobieństw niż różnic; Jednak pomimo wielu wspólnych cech pracowników, nadal istnieją różnice kulturowe. Kultura jest definiowana jako zbiór wartości, praktyk, tradycji lub przekonań, które wyznaje grupa, czy to ze względu na wiek, rasę lub pochodzenie etniczne, religię czy płeć. Inne czynniki, które przyczyniają się do różnorodności w miejscu pracy i różnic kulturowych w miejscu pracy, to różnice przypisywane stylom pracy, wykształceniu lub niepełnosprawności.

Zauważanie wpływu na pokolenia

Istnieją różnice kulturowe, które można przypisać pokoleniom pracowników. Zróżnicowane miejsce pracy obejmuje pracowników uważanych za tradycjonalistów, pokolenie wyżu demograficznego, pokolenie X, pokolenie Y i pokolenie milenialsów. Każde pokolenie ma różne cechy. Na przykład pracownicy uważani za wyżu demograficznego mają tendencję do łączenia swojej tożsamości osobistej z zawodem lub rodzajem wykonywanej pracy. Osoby z wyżu demograficznego są również charakteryzowane jako zaangażowane, ale nie bojące się zmiany pracodawców, gdy istnieje możliwość rozwoju kariery i awansu. Z drugiej strony pracownicy uważani za przynależności do pokolenia Y również cenią rozwój zawodowy, ale są obeznani z technologią, przyzwyczajeni do różnorodności i cenią sobie elastyczność warunków pracy.

Świadomość różnic edukacyjnych

Istnieją różnice między pracownikami, którzy utożsamiają kwalifikacje akademickie z sukcesami, a pracownikami, których szkolenie zawodowe i stażowe umożliwiły im rozwój kariery. Różnice kulturowe między tymi dwiema grupami mogą być źródłem konfliktów w niektórych kwestiach związanych z miejscem pracy, gdy nie ma zgody co do teorii i praktyki w osiąganiu celów organizacyjnych. Na przykład pracownik, który uważa, że ​​wykształcenie wyższe przygotowało go do zarządzania procesami i technikami pracowników w zawodach specjalistycznych, może nie być tak skuteczny, jak mu się wydaje w porównaniu z pracownikami z wieloletnią wiedzą praktyczną i doświadczeniem.

Wpływ własnego doświadczenia

Miejsce zamieszkania lub zamieszkania pracownika może przyczyniać się do różnic kulturowych w miejscu pracy. Wiele osób zgodzi się, że istnieje wyraźna różnica między pracownikiem z małego miasta a pracownikiem z dużej metropolii. Na przykład Nowy Jork słynie z szybkiego tempa i gorączkowej szybkości transakcji biznesowych. I odwrotnie, pracownik z małego miasteczka na południu może nie podchodzić do swoich obowiązków z takim samym pośpiechem, jak ktoś, kto jest zatrudniony w tej samej firmie z dużego miasta, w którym do każdego zadania przypisana jest pilność.

Pochodzenie etniczne

Pochodzenie etniczne lub narodowość to często przykłady różnic kulturowych w miejscu pracy, szczególnie tam, gdzie komunikacja, bariery językowe lub sposób prowadzenia działalności są oczywiście różne. Grupy podobieństwa zyskały popularność w dużych organizacjach lub stowarzyszeniach zawodowych, takich jak Hispanic Chamber of Commerce lub w wewnętrznych grupach, których członkowie są niedostatecznie reprezentowanymi grupami etnicznymi, takich jak Chinese Culture Network w Eli Lilly. Konglomerat farmaceutyczny organizuje grupy partnerskie, aby zniwelować różnice kulturowe i nawiązać produktywne relacje robocze w miejscu pracy i na całym świecie.