Różnica między analizą SWOT i TOWS

Czy przeprowadzałeś ostatnio analizę SWOT swojej firmy? Powinieneś to rozważyć. Firmy i ich konkurencyjne środowiska nieustannie się zmieniają. Strategie muszą być stale analizowane i aktualizowane, aby nadal funkcjonować. Właściciel firmy musi być na bieżąco z tymi zmianami i dostosowywać się do nich, jeśli chce przetrwać.

Połączenie analizy SWOT ze strategiami TOWS daje właścicielom małych firm podstawę, której potrzebują, aby budować swoje firmy i iść naprzód.

Co to jest SWOT?

SWOT to metoda analizy wewnętrznych mocnych i słabych stron firmy oraz jej zewnętrznego otoczenia szans i zagrożeń.

Mocne strony: Są to obszary, w których organizacja jest lepsza i wyprzedza konkurencję. Niektóre przykłady to silna rozpoznawalność marki, lojalna baza klientów, unikalna, własna technologia i zdrowa sytuacja finansowa.

Słabe strony: Są to obszary problemowe, które nie działają na optymalnym poziomie i wymagają poprawy. Może to być duża rotacja pracowników, niska jakość produktów, brak motywacji do sprzedaży, brak kapitału i nadmierne zadłużenie.

Szanse : menedżerowie zidentyfikowali lepsze możliwości rozwoju i sprzedaży większej liczby swoich produktów i usług. Może wkraczać na nowe rynki międzynarodowe, rozwijać innowacyjną linię produktów lub być w stanie wykorzystać słabości konkurenta.

Zagrożenia : są to czynniki, które mogą zaszkodzić firmie: takie rzeczy, jak szybko rosnące koszty, nowi konkurenci na rynku, kurcząca się podaż siły roboczej, zmieniająca się demografia i więcej przepisów rządowych.

Przeprowadzenie analizy SWOT firmy nie powinno być psychicznym ćwiczeniem odrętwiającym. Powinien być krótki i prosty. W czym Twoja firma jest dobra? Gdzie jesteś słaby? Jakie widzisz jasne możliwości i jakie zagrożenia cię przerażają? Otóż ​​to. Nie musisz zbytnio przemyśleć tego procesu.

Co to jest TOWS?

TOWS to akronim oznaczający zagrożenia, szanse, słabości i mocne strony. Rozszerza analizę SWOT.

TOWS bada zewnętrzne szanse i zagrożenia firmy i porównuje je z mocnymi i słabymi stronami firmy. Analiza ta stanowi podstawę do opracowywania strategii TOWS i formułowania taktyk praktycznych.

Jakie są strategie TOWS?

Strategie TOWS dzielą się na cztery kategorie:

Mocne strony-możliwości: Opracuj plany, które wykorzystają mocne strony firmy, aby wykorzystać możliwości. Kilka pomysłów to dywersyfikacja na nowe rynki, poprawa jakości produktów i obniżenie kosztów najlepiej sprzedających się produktów.

Słabe strony-szanse: Po zidentyfikowaniu słabych stron skoncentruj się na sposobach ich rozwiązania w celu wykorzystania nadarzających się okazji. Może to wymagać znalezienia nowych i tańszych dostawców, opracowania bardziej agresywnych kampanii marketingowych i przeglądu procesów operacyjnych w celu zmniejszenia kosztów.

Mocne strony-zagrożenia: Wykorzystaj mocne strony firmy, aby przeciwdziałać zagrożeniom zewnętrznym. Jeśli firma ma na przykład silny dział badań i rozwoju, rozpocznij nowe projekty rozwoju produktów, aby wejść na różne rynki.

Słabe strony-zagrożenia: znajdź sposoby na zminimalizowanie słabości i przeciwdziałanie zagrożeniom. Może to obejmować zamykanie słabo sprzedających się produktów, zwalnianie pracowników o słabych wynikach i opracowywanie bardziej agresywnych technik sprzedaży.

Jeśli przeprowadzasz analizę SWOT i wymyślanie strategii TOWS brzmi jak strata czasu dla właściciela małej firmy, tak nie jest. W rzeczywistości analiza SWOT jest jeszcze bardziej krytyczna dla małych firm, które zwykle nie mają dużych działów korporacyjnych do wsparcia. Ciężar utrzymania i rozwoju firmy spoczywa całkowicie na barkach właściciela, który zawsze musi być na palcach, aby przeciwdziałać i reagować na zmiany na rynku. Metody SWOT i TOWS to prosty, zorganizowany sposób dla właściciela małej firmy na opracowanie planu na przyszłość, aby firma mogła przetrwać w dłuższej perspektywie.