Ponowne uruchamianie tabletu Samsung

Chociaż ogólnie uważane są za stabilne urządzenia, Galaxy i inne tablety Samsung mogą czasami wymagać ponownego uruchomienia w celu rozwiązania problemów. Po ponownym uruchomieniu tabletu zwykle rozwiązuje się problemy, takie jak niska wydajność, mała ilość pamięci i zawieszone programy lub widżety. Ponowne uruchomienie tabletu Samsung wymaga jedynie naciśnięcia i przytrzymania odpowiedniego przycisku, a następnie wybrania odpowiedniej opcji ponownego uruchomienia tabletu.

1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Zasilanie” na tablecie Samsung przez kilka sekund.

2

Zwolnij przycisk, gdy na tablecie pojawi się menu „Opcje zasilania”.

3

Naciśnij przycisk „Uruchom ponownie”, aby ponownie uruchomić tablet Samsung.

4

Poczekaj, aż urządzenie się wyłączy, a następnie włącz je ponownie. Po ponownym wyświetleniu ekranu blokady tablet został pomyślnie uruchomiony ponownie.