Jak wstawić Clipart w programie PowerPoint

PowerPoint 2010 oferuje kilka opcji rozszerzania i dostosowywania prezentacji pokazów slajdów, w tym możliwość dołączania plików audio, zdjęć i clipartów. Clipart odnosi się do obrazów, najczęściej ilustracji, które użytkownik może importować i wstawiać do dokumentu utworzonego na platformie DTP, takiej jak PowerPoint. Interfejs użytkownika programu PowerPoint 2010 wykorzystuje podstawową funkcję wyszukiwania, aby przeglądać obiekty clipart oraz przeciągnij i upuść w celu wstawienia do slajdu.

1

Otwórz prezentację PowerPoint, do której dodasz obiekt clipart.

2

Kliknij zakładkę „Wstaw” i wybierz Clip Art z grupy Obrazy. Pojawi się okienko Clip Art.

3

Wpisz słowo kluczowe clipart, które wstawisz w polu Wyszukaj.

4

Wybierz kolekcję, w której chcesz wyszukać obiekt clipart, z menu rozwijanego Szukaj w. Kolekcje obejmują kolekcje internetowe, kolekcje biurowe i wszystkie kolekcje. Możesz również zaznaczyć opcję Office.com, aby przeszukać internetową bazę danych obiektów clipart firmy Microsoft.

5

Otwórz menu rozwijane Wyniki powinny być. Wybierz clipart, który wstawisz. Wybór klipartów obejmuje filmy, ilustracje, audio i zdjęcia. Kliknij „Idź”. Wyniki pojawią się w okienku Clip Art.

6

Kliknij obraz w okienku Clip Art, aby wstawić go do slajdu.