Jak przewijać w górę na ekranie Linuksa

Stracony czas i produktywność poważnie wpływają na małą firmę. Jeśli w ramach swojej działalności pracujesz zdalnie przy użyciu wiersza poleceń, ekran GNU, który jest pełnoekranowym menedżerem okien multipleksujących, zapobiega utracie danych, ponieważ programy działają nadal nawet po utracie połączenia. Możliwości multipleksowania Screen umożliwiają uruchamianie wielu programów na jednej konsoli, co nie tylko zwiększa wydajność, ale jest koniecznością, jeśli na przykład możesz korzystać tylko z jednej sesji SSH na raz. Ponieważ Screen przejmuje zarządzanie zdalnymi programami, nie możesz używać funkcji przewijania emulatora terminala podczas działania Screen; aby uzyskać dostęp do bufora przewijania, należy użyć poleceń Screen.

1

Naciśnij „Ctrl-A” na klawiaturze i naciśnij „Esc”.

2

Naciśnij klawisze strzałek „W górę” i „W dół” lub klawisze „PgUp” i „PgDn”, aby przewijać poprzednie wyjście.

3

Naciśnij „Esc”, aby wyjść z trybu przewijania.