Jak przekazać wiadomość do wszystkich kontaktów w Gmailu

Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail, która może zainteresować większość Twoich pracowników i klientów, możesz przesłać ją do wszystkich w książce adresowej Gmaila za pomocą kilku kliknięć myszą. Interfejs Gmaila ułatwia wybranie wielu kontaktów jako odbiorców wiadomości e-mail. Po ustaleniu, jak wstawić wszystkie kontakty naraz do pola „Do”, wystarczy kliknąć przycisk „Wyślij”. Możesz także odznaczyć niektóre kontakty, jeśli nie chcesz, aby otrzymywały Twoją wiadomość e-mail.

1

Zaloguj się na swoje konto Gmail, otwórz wiadomość e-mail, którą chcesz przekazać, i kliknij link „Przekaż dalej” w polu „Kliknij tutaj, aby odpowiedzieć lub przekazać” u dołu wiadomości e-mail.

2

Kliknij link „Do”, aby otworzyć książkę adresową. Etykieta „Wybierz kontakty” jest wyświetlana po najechaniu kursorem myszy na łącze.

3

Wybierz „Wszystkie kontakty” zamiast „Moje kontakty” w menu rozwijanym u góry. Wszystkie kontakty są wyświetlane jako lista.

4

Kliknij łącze „Zaznacz wszystko”, aby zaznaczyć wszystkie kontakty w książce adresowej, a następnie kliknij przycisk „Wybierz”, aby wstawić je do pola odbiorców.

5

Kliknij przycisk „Wyślij”, aby przekazać wiadomość e-mail do wszystkich kontaktów w książce adresowej.