Jak wyłączyć ochronę określonych obszarów w programie Excel

Ochrona arkusza programu Excel uniemożliwia innym osobom wprowadzanie zmian w oryginalnych danych. Jeśli chcesz zezwolić innym na dodawanie lub zmianę danych tylko w niektórych częściach arkusza, możesz wyłączyć ochronę określonych zakresów komórek. Możesz również wymagać, aby inni użytkownicy wprowadzili hasło przed edycją tych obszarów lub możesz ograniczyć edycję do określonych użytkowników. Program Excel umożliwia wprowadzanie tych zmian za pomocą poleceń wstążki lub skrótów myszy.

Polecenia wstążki

1

Wybierz kartę „Recenzja”.

2

Kliknij „Nie chroń arkusza”, jeśli arkusz jest już chroniony.

3

Kliknij „Zezwól użytkownikom na edycję zakresów”.

4

Kliknij przycisk „Nowy” w oknie dialogowym, aby utworzyć nowy zakres do edycji.

5

Kliknij w polu „Odnosi się do komórek”, a następnie przeciągnij kursor nad zakres komórek w arkuszu, który chcesz udostępnić do edycji. Aby odblokować wiele obszarów jednocześnie, przytrzymaj klawisz „Control” podczas wybierania dodatkowych komórek. Wybrane zakresy komórek pojawiają się automatycznie w polu „Odnosi się do komórek”.

6

Wpisz hasło w polu „Hasło zakresu”, jeśli chcesz wymagać dostępu do hasła, lub kliknij przycisk „Uprawnienia”, aby określić, którzy użytkownicy mogą edytować pola. Po zakończeniu kliknij „OK”.

7

Kliknij przycisk „Chroń arkusz”, aby ponownie włączyć ochronę, a następnie kliknij przycisk „OK”.

Skróty myszy

1

Usuń ochronę całego arkusza, jeśli jest już chroniony. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza u dołu ekranu i wybierz opcję „Nie chroń arkusza”.

2

Podświetl obszar arkusza, który chcesz wyłączyć ochronę. Aby zaznaczyć kilka obszarów jednocześnie, przytrzymaj klawisz „Control” podczas wybierania dodatkowych komórek.

3

Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z podświetlonych obszarów i wybierz „Formatuj komórki”. Wybierz zakładkę „Ochrona”, a następnie usuń zaznaczenie z pola „Zablokowane”. Kliknij OK."

4

Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza u dołu ekranu, wybierz opcję „Chroń arkusz”, a następnie kliknij przycisk „OK”. Cały arkusz jest teraz chroniony, z wyjątkiem obszarów odblokowanych w poprzednim kroku.