Zmiana rozmiaru kolumny w Arkuszach Google

Zmiana rozmiaru kolumny w arkuszu kalkulacyjnym może pomóc zmieścić więcej danych w jej komórkach. Arkusze kalkulacyjne Google - znane również jako Arkusze Google - zapewniają możliwość zmiany rozmiaru kolumn arkusza kalkulacyjnego za pomocą narzędzia menu kontekstowego „Zmień rozmiar kolumny…”. Możesz ręcznie wprowadzić szerokość kolumny w pikselach lub automatycznie zmienić rozmiar kolumny na podstawie rozmiaru zawartych w niej danych. Arkusze Google to także aplikacja internetowa Google Chrome, która zapewnia natychmiastowy dostęp do arkuszy kalkulacyjnych Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej Chrome.

Zmień rozmiar za pomocą menu kontekstowego

1

Otwórz nowy lub istniejący arkusz kalkulacyjny w Arkuszach kalkulacyjnych Google.

2

Kliknij prawym przyciskiem myszy etykietę kolumny, której rozmiar chcesz zmienić. Na przykład kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę oznaczoną „C”.

3

Kliknij „Zmień rozmiar kolumny”.

4

Kliknij przycisk radiowy obok opcji zmiany rozmiaru, której chcesz użyć. Jeśli chcesz ręcznie określić szerokość kolumny, wprowadź szerokość w pikselach w polu „Wprowadź nową szerokość kolumny w pikselach”. Jeśli chcesz automatycznie dopasować rozmiar kolumny do jej zawartości, wybierz przycisk opcji „Dopasuj do danych”.

5

Kliknij przycisk „OK”, aby zakończyć zmianę rozmiaru kolumny.

Zmień rozmiar za pomocą myszy

1

Otwórz lub utwórz arkusz kalkulacyjny w Arkuszach kalkulacyjnych Google.

2

Najedź kursorem myszy na lewą lub prawą krawędź etykiety kolumny, aż mysz przełączy się na dwustronną strzałkę i podświetli obramowanie kolumny na niebiesko. Na przykład przesuń wskaźnik myszy nad granicę między etykietami kolumn „C” i „D”.

3

Kliknij, a następnie przeciągnij krawędź kolumny w prawo lub w lewo, aby ręcznie dostosować jej szerokość. Zwolnij przycisk myszy, aby ustawić nową szerokość kolumny. Alternatywnie możesz kliknąć dwukrotnie obramowanie kolumny, aby automatycznie zmienić rozmiar kolumny w celu dopasowania do danych.