Jak zrobić ikonę Chrome na pulpicie w Windows 8.1

Dodanie skrótu Chrome do pulpitu Windows 8.1 umożliwia ominięcie ekranu startowego i uruchomienie Chrome bezpośrednio z pulpitu. Microsoft ułatwia tworzenie takich skrótów w Eksploratorze plików. Aby to zrobić, musisz jednak najpierw zlokalizować program lub skrót Google Chrome. Ekran startowy systemu Windows rozwiązuje to zadanie, zapewniając szybką metodę otwierania lokalizacji plików.

Tworzenie skrótu

Jeśli nie masz jeszcze kafelka Google Chrome na ekranie startowym systemu Windows 8.1, wpisz „Google Chrome” podczas przeglądania ekranu startowego, aby zlokalizować aplikację. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację Chrome w wynikach wyszukiwania, a następnie wybierz „Otwórz lokalizację pliku”, aby automatycznie otworzyć Eksploratora plików w odpowiednim folderze. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Google Chrome; wybierz „Wyślij do”, a następnie wybierz „Pulpit (utwórz skrót)”, aby automatycznie utworzyć skrót na pulpicie, który w wygodny sposób wykorzystuje ikonę Google Chrome.