Codzienne obowiązki i zadania HR

Specjaliści HR są integralną częścią każdej dużej organizacji. Właściciele małych firm potrzebują specjalistów HR do zarządzania pracownikami w organizacji oraz do obsługi szkoleń, wynagrodzeń i spraw kadrowych. Trudno przecenić znaczenie roli HR. Dział HR pozyskuje i przygotowuje nowych pracowników, a także na bieżąco informuje wszystkich pracowników o polityce firmy i nowych wydarzeniach w Twojej dziedzinie.

Zatrudniając specjalistę HR, powinieneś szukać kandydatów z dobrym mówieniem, umiejętnością podejmowania decyzji i obsługi klienta. Typowe stanowiska HR to specjalista ds. Zasobów ludzkich, specjalista ds. Rekrutacji, kierownik ds. Zasobów ludzkich oraz ankieter ds. Zatrudnienia.

Rekrutacja nowych pracowników

Jednym z głównych obowiązków specjalistów HR jest rekrutacja nowych pracowników. Specjaliści HR poszukują nowych pracowników, starannie opracowując opisy stanowisk, aby pozyskać kandydatów z umiejętnościami, doświadczeniem i oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzenia, jakich wymaga Twoja firma. HR jest również liderem w publikowaniu ofert pracy, uczestniczeniu w targach kariery i odwiedzaniu szkół wyższych i uniwersytetów. Przeprowadzają rozmowy z kandydatami na temat ich doświadczenia i informują o wolnych miejscach pracy.

Specjaliści HR muszą kontaktować się z referencjami i sprawdzać przeszłość kandydatów. Po zatrudnieniu kandydata HR przeprowadza szkolenie pracownicze, informując o świadczeniach i warunkach pracy.

Utrzymywanie zasad i dokumentacji kadrowej

Specjaliści HR utrzymują politykę zatrudnienia w organizacji dotyczącą dyskryminacji, zasad i programów personalnych. Współpracując z innymi biurami, dział HR również ogólnie odgrywa aktywną rolę w tworzeniu takich zasad dotyczących wszystkiego, od czasu i obecności po korzystanie z toalet dla osób transpłciowych. Muszą mieć wiedzę na temat przepisów dotyczących zasobów ludzkich i przepisów rządowych na poziomie krajowym.

Dyrektorzy HR są zwykle odpowiedzialni za spotkania z innymi pracownikami wykonawczymi w celu omówienia aktualizacji tych zasad. Po ustaleniu tych zasad informują pracowników o wszelkich zmianach. Specjaliści HR również prowadzą i przechowują dokumentację dotyczącą wszystkich pracowników. Korzystają z oprogramowania HR do przetwarzania i składania dokumentów dotyczących kandydatów do pracy i pracowników.

Administrowanie programami wynagrodzeń i firmami

Po spotkaniu z kadrą kierowniczą specjaliści HR zajmują się odszkodowaniami i świadczeniami dla wszystkich pracowników. Są odpowiedzialni za ustalanie wynagrodzenia na danym stanowisku i organizowanie świadczeń, takich jak opieka zdrowotna i emerytury. Tworzą również nowe korzyści dla pracowników, takie jak karnety na siłownię i rabaty w sklepach detalicznych dla pracowników. Specjaliści HR organizują dla pracowników zajęcia firmowe, takie jak organizacja drużyny softballowej lub sponsorowanie pikniku.

Gdy ludzie opuszczają firmę, przechodząc na emeryturę lub podejmując pracę w innym miejscu, dział HR pomoże w płynnym przejściu, upewniając się, że przyszły były pracownik wie, jak świadczenia emerytalne, plany zdrowotne i inne świadczenia mają wpływ na zmianę statusu.

Rozwiązywanie problemów pracowników

Gdy pracownicy mają problemy z przełożonymi lub innymi współpracownikami, mogą umówić się na spotkanie ze swoim działem HR. Specjaliści HR często stają się arbitrem między pracownikami w celu rozwiązywania typowych sporów w miejscu pracy. Wielu dyrektorów HR spotyka się z innymi członkami kadry kierowniczej, aby występować w roli rzeczników pracowników i omawiać wszelkie poważne problemy występujące w firmie.

Zajmują się również różnymi kwestiami związanymi z zatrudnieniem, w tym zwalnianiem i dyscyplinowaniem personelu. W coraz większym stopniu HR musi pośredniczyć w trudnych sprawach, takich jak molestowanie seksualne lub dyskryminacja w miejscu pracy. Specjaliści HR są również odpowiedzialni za odpowiadanie na pytania dotyczące wynagrodzeń, świadczeń i zasad pracy w firmie.