Jak zsynchronizować Apple iPhone z Apple iMac

Synchronizacja iPhone'a z iMakiem tworzy kopię zapasową zawartości i ustawień urządzenia na komputerze. Zaleca się przeprowadzanie regularnych synchronizacji, aby uniknąć utraty jakichkolwiek treści w przypadku uszkodzenia lub zgubienia urządzenia przenośnego. Pliki kopii zapasowej iPhone'a można również przywrócić, jeśli zajdzie potrzeba zresetowania urządzenia lub zastąpienia go innym telefonem. Synchronizacja to także skuteczny sposób kopiowania na iPhone'a nowej zawartości pobranej z iTunes Store na iMaca.

Synchronizacja przez kabel

1

Uruchom iTunes na swoim iMacu i kliknij menu „Pomoc” w górnej części okna. Wybierz „Sprawdź aktualizacje” i zezwól na zainstalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji. ITunes uruchomi się ponownie po zakończeniu aktualizacji.

2

Podłącz jeden koniec kabla USB iPhone'a do portu USB w iMacu, a drugi koniec do iPhone'a. ITunes wykrywa iPhone'a i dodaje go do listy Urządzenia w lewej kolumnie.

3

Kliknij iPhone'a na liście urządzeń i kliknij kartę „Podsumowanie” w głównym oknie iTunes.

4

Kliknij przycisk „Synchronizuj” w prawym dolnym rogu okna iTunes, aby zsynchronizować iPhone'a z iMakiem.

Synchronizacja przez Wi-Fi

1

Uruchom iTunes i podłącz iPhone'a do iMaca za pomocą kabla USB. Wykonaj zwykłą synchronizację i pozostaw iPhone'a podłączonego do iMaca za pomocą kabla USB. Wystarczy to zrobić tylko raz, podczas początkowej konfiguracji synchronizacji Wi-Fi.

2

Otwórz kartę „Podsumowanie” w iTunes i zaznacz pole „Synchronizuj z tym iPhonem przez Wi-Fi” w sekcji Opcje. Odłącz iPhone'a od komputera.

3

Podłącz iPhone'a do ładowarki, gdy jest podłączony do tej samej sieci, co iMac. ITunes automatycznie wykrywa iPhone'a i przeprowadza bezprzewodową synchronizację.