Normy przemysłowe dotyczące temperatury w miejscach pracy pracowników

Ze względu na zacięte bitwy, warsztat jest po prostu złą pamięcią w krajach uprzemysłowionych, gdzie nowoczesne miejsca pracy zapewniają bezpieczne, zdrowe środowisko dla pracowników. Jakość powietrza i temperatura w pomieszczeniu w miejscu pracy mogą zwiększać lub zmniejszać produktywność pracowników. Dla małych firm ma sens nie tylko utrzymywanie temperatury w biurze w ramach ustalonych norm i standardów, ale jest to również zgodne z prawem.

Standardy oczyszczania powietrza

Departament Pracy Stanów Zjednoczonych egzekwuje federalne prawa i standardy dotyczące bezpieczeństwa pracy i pracowników. W ramach DOL, Urząd Bezpieczeństwa i Zdrowia jest kluczową agencją monitorującą przepisy dotyczące miejsc pracy w całym kraju. Zalecenia OSHA dotyczące uzdatniania powietrza w miejscu pracy ustanawiają federalne standardy dotyczące poziomów temperatury i wilgotności. Niezależnie od wielkości firmy minimalna temperatura dla miejsc pracy w pomieszczeniach wynosi 68 stopni Fahrenheita, a maksymalna 76 stopni Fahrenheita.

Dopuszczalny zakres wilgotności w pomieszczeniu wynosi od 20 do 60 procent. OSHA ustanowiła te standardy w 1975 roku w porozumieniu z Amerykańskim Stowarzyszeniem Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji. Departament Pracy zapewnia pomoc, aby pomóc Twojej firmie w przestrzeganiu federalnych standardów.

Normy dotyczące miejsc pracy na zewnątrz

OSHA nie ustala standardów kontroli temperatury dla firm, których pracownicy pracują na zewnątrz, takich jak budownictwo i architektura krajobrazu. Agencja zapewnia pracodawcom i pracownikom w odnośnych branżach informacje, wskazówki i zasoby dotyczące zapobiegania chorobom cieplnym.

W każdym z 50 stanów obowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy, a niektóre z nich poprawiają standardy określone przez OSHA. Stany opracowują standardy miejsc pracy na świeżym powietrzu, a OSHA je zatwierdza. Agencja zapewnia bezpłatne zasoby, aby pomóc małym firmom w przestrzeganiu planów państwowych.

Prawa pracowników do bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy

Metody cięcia kosztów i oszczędzania energii mogą sprawić, że firmy i ich pracownicy będą sprzeczać się ze standardami temperatury w biurze. OSHA wymaga, aby wszyscy pracodawcy wywieszali swój plakat, który wyszczególnia prawa pracowników do bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. Zgłaszanie niebezpiecznych warunków pracy, takich jak ekstremalne temperatury, jest prawem pracowniczym egzekwowanym przez OSHA. Twoi pracownicy mają również prawo zażądać inspekcji OSHA i ochrony przed odwetem i dyskryminacją po zgłoszeniu niebezpiecznego środowiska pracy.

Praktyczne uwagi w miejscu pracy

Departament Pracy zapewnia pomoc pracodawcom w przestrzeganiu federalnych i stanowych przepisów dotyczących zdrowia w miejscu pracy. Nowo budowane budynki często uwzględniają w projekcie zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Inżynierów ds. Ogrzewania, Chłodzenia i Klimatyzacji (ASHRAE) dotyczące oczyszczania powietrza w miejscu pracy. Starsze budynki, które nie spełniają minimalnych standardów kontroli temperatury w miejscu pracy, muszą mieć i stosować alternatywne plany, aby zachować zgodność z prawem federalnym. Powszechnie stosowane strategie, które może wdrożyć mała firma, obejmują oferowanie opcji pracy zdalnej, skróconych lub rotacyjnych zmian, tymczasowej zmiany lokalizacji biura i zamykania budynków w ekstremalnych warunkach pogodowych.