Różnica między zaporą sprzętową a zaporą programową

Zapory, zarówno sprzętowe, jak i programowe, chronią komputery przed hakerami i innymi zagrożeniami internetowymi, blokując niebezpieczne fragmenty danych przed dotarciem do systemu. Podczas gdy zapory sprzętowe zapewniają ochronę całej sieci przed zagrożeniami zewnętrznymi, zapory programowe zainstalowane na poszczególnych komputerach mogą dokładniej sprawdzać dane, a nawet blokować wysyłanie danych do Internetu przez określone programy. W sieciach o wysokim poziomie bezpieczeństwa połączenie obu rodzajów zapór zapewnia pełniejszą sieć bezpieczeństwa.

Zapory sprzętowe

Zapora sprzętowa znajduje się między lokalną siecią komputerów a Internetem. Firewall sprawdzi wszystkie dane przychodzące z Internetu, przekazując bezpieczne pakiety danych, jednocześnie blokując potencjalnie niebezpieczne pakiety. Aby właściwie chronić sieć bez obniżania wydajności, sprzętowe zapory ogniowe wymagają specjalistycznej konfiguracji, dlatego mogą nie być realnym rozwiązaniem dla firm bez dedykowanego działu IT. Jednak w przypadku firm posiadających wiele komputerów możliwość kontrolowania bezpieczeństwa sieci z jednego urządzenia upraszcza pracę.

Zapory programowe

Zapory programowe są instalowane na poszczególnych komputerach w sieci. W przeciwieństwie do zapór sprzętowych, zapory programowe mogą z łatwością rozróżniać programy na komputerze. Dzięki temu mogą przepuszczać dane do jednego programu, a blokować inny. Zapory programowe mogą również filtrować dane wychodzące, a także zdalne odpowiedzi na wychodzące żądania. Główną wadą zapór programowych dla firm jest ich utrzymanie: wymagają one instalacji, aktualizacji i administracji na każdym komputerze.

Routery

Aby udostępnić połączenie internetowe między wieloma komputerami, routery muszą rozróżniać, które fragmenty danych muszą trafić do którego komputera. Proces oddzielania danych działa jak rodzaj zapory ogniowej: jeśli pojawią się niechciane dane, router nie zidentyfikuje ich jako należących do żadnego komputera, a tym samym je odrzuci. Ten poziom ochrony jest odpowiedni do użytku domowego; wraz z zaporą programową wystarcza również dla wielu sieci biznesowych, które nie wymagają wysokiego poziomu zabezpieczeń. Jednak routerom na ogół brakuje opcji i zaawansowanych funkcji, które oferują dedykowane zapory sprzętowe.

Łączenie zapór ogniowych

Korzystanie z pojedynczej zapory programowej wraz z routerem lub zaporą sprzętową wzmocni bezpieczeństwo sieci bez stwarzania problemów ze zgodnością. Korzystanie z wielu zapór programowych może jednak powodować konflikty utrudniające prawidłowe działanie. Firmy bardzo zainteresowane bezpieczeństwem sieci mogą tworzyć wiele zapór sprzętowych, minimalizując wszelkie słabe punkty w każdej z nich, ale wymaga to starannej konfiguracji eksperckiej, aby uniknąć niezgodności i blokowania legalnych danych.