Jak tworzyć karty indeksowe w Microsoft

Karty indeksowe są idealne do porządkowania i gromadzenia informacji w krytycznych punktach, ale ręczne wypełnianie każdej karty może być nieefektywne i pracochłonne - i niezbyt profesjonalne, jeśli rozdajesz karty klientom lub klientom. Możesz jednak użyć programu Microsoft Word, aby usprawnić ten proces i zmaksymalizować kontrolę nad wyglądem i projektem kart indeksowych.

1

Otwórz Microsoft Word. Wybierz „Układ strony” na Wstążce, a następnie kliknij „Orientacja”.

2

Wybierz opcję „Pozioma” z opcji. Kliknij „Rozmiar”, a następnie „Więcej rozmiarów papieru”.

3

Wybierz „Rozmiar niestandardowy” z menu rozwijanego „Rozmiar papieru”. Wpisz „5” w polu Szerokość i „3” w polu Wysokość. Kliknij OK."

4

Kliknij „Marginesy” i wybierz żądane ustawienie, aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość białych znaków otaczających krawędzie karty.

5

Wypełnij kartę żądanym tekstem lub inną treścią. Naciśnij „Ctrl-Enter”, aby przejść do następnej karty.

6

Kliknij „Plik”, a następnie „Drukuj”. Kliknij „Ręczne drukowanie na obu stronach”, aby skonfigurować drukarkę do drukowania po obu stronach karty indeksu.