Jak zresetować modem Comcast

Podczas korzystania z linii modemów kablowych i głosowych firmy Comcast Xfinity w biurze biznesowym zdarza się, że resetowanie modemu jest rozsądne. Jeśli zauważysz, że pracownicy czekają na transfery plików lub jeśli nie możesz połączyć się z Internetem lub połączenie jest boleśnie wolne, resetowanie może przywrócić modem do optymalnej funkcjonalności w większości przypadków. Resetowanie modemu różni się nieznacznie w zależności od modelu modemu.

Przycisk reset

Niektóre modemy Comcast są wyposażone w przycisk „Reset” do szybkiego resetowania. Aby zresetować te modemy, znajdź przycisk „Resetuj” z przodu lub z tyłu modemu. Lokalizacja różni się w zależności od modelu, ale przycisk jest zawsze odznaczony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej pięć sekund. W zależności od modelu modemu do naciśnięcia przycisku może być konieczne użycie cienkiego, niemetalowego przedmiotu, takiego jak końcówka długopisu. Zwolnij przycisk i pozwól modemowi na kilka chwil zakończyć proces resetowania.

Power Cycling

W przypadku modemów bez przycisku resetowania należy „wyłączyć i wyłączyć” modem. Wyłącz komputer lub router. Wystarczy zamknąć ten komponent, który jest bezpośrednio podłączony do modemu. Odłącz przewód zasilający modemu z gniazdka i pozostaw go odłączony na co najmniej 10 sekund. Po ponownym podłączeniu modemu odczekaj 30 sekund przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowej komputera lub routera.

Modemy głosowe

Klienci Comcast, którzy również subskrybują usługę głosową lub telefoniczną firmy Comcast, używają specjalnego modemu z przyciskiem resetowania. Znajdź przycisk „Reset” z przodu lub z tyłu modemu, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania za pomocą cienkiego, niemetalowego przedmiotu, takiego jak końcówka długopisu. Przytrzymaj przycisk, aż kontrolki na panelu czołowym modemu zgasną. Zwolnij przycisk i poczekaj, aż modem zresetuje się i ponownie zainicjuje. Ten proces może zająć nawet pięć minut, ale konieczne jest przywrócenie pełnej funkcjonalności zarówno usług internetowych, jak i głosowych.

Brak rozwiązania problemu

Jeśli zresetowanie modemu nie przywróci łączności z powodzeniem, spróbuj zresetować modem ponownie lub skorzystaj z instrukcji włączania i wyłączania dla modeli wyposażonych w przycisk resetowania. Jeśli nadal nie ma łączności, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Comcast, aby uzyskać dalsze instrukcje, ponieważ może występować problem z usługą w Twojej okolicy lub ze sprzętem modemu.