Jak legalnie oznaczyć nazwę zespołu

Nazwa Twojego zespołu określa Twoją muzykę i staje się Twoją marką. Aby uniemożliwić innym używanie nazwy z jakiegokolwiek powodu, w tym na towarach, musisz chronić ją za pomocą zarejestrowanego znaku towarowego. Technicznie rzecz biorąc, możesz rościć sobie prawa do nazwy swojego zespołu bez rejestracji; jednak trudniej jest podjąć działania przeciwko innym, którzy używają tego imienia. Rejestracja umożliwia wniesienie pozwu przeciwko innym, którzy używają imienia i nazwiska bez Twojej zgody.

Jak zacząć używać znaku towarowego nazwy zespołu?

Odwiedź internetowe Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, aby wyszukać znak towarowy. Musisz się upewnić, że nikt nie zastrzegł znaku towarowego twojego zespołu, zanim będziesz mógł sam oznaczyć tę nazwę. Kliknij „Search Marks”, „Word and / lub Design Marks” i wprowadź nazwę swojego zespołu. Możesz przystąpić do rejestracji nazwy zespołu, jeśli nie jest ona zajęta.

Zdecyduj, czy zgłosisz znak towarowy dla nazwy swojego zespołu, używając standardowego formatu znaków - samej nazwy - czy używając stylizowanego / projektowego formatu - nazwy napisanej przy użyciu określonego stylu lub czcionki. Wypełnij wniosek online za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń znaków towarowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami i sprawdź swoją aplikację, aby uniknąć błędów i przeoczeń, które spowalniają proces. Twoje opłaty są należne w momencie zgłoszenia. Należy pamiętać, że Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych oczekuje, że przed przyjęciem zgłoszenia spełnisz kilka wymogów prawnych.

Jakie są względy prawne przy wyborze nazwy zespołu?

Zdecyduj, kto będzie właścicielem znaku towarowego. Ze względu na wartość nazwy zespołu, wszyscy członkowie zespołu powinni być współwłaścicielami tej nazwy. Rozważ utworzenie LLC z członkami zespołu wymienionymi jako partnerzy. Według LegalZoom, LLC ma wiele zalet, zwłaszcza w unikaniu sporów poprzez sformalizowane umowy operacyjne. Pomoże to zapewnić każdemu członkowi ustalone prawa do nazwy i nakreślić, w jaki sposób może zrzec się tych praw, jeśli opuści zespół. Jeśli tworzysz spółkę LLC lub inny podmiot, musisz wskazać ten podmiot jako właściciela znaku towarowego, składając wniosek w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych.

Pamiętaj, aby dokładnie określić klasy pól, które chcesz objąć swoim znakiem towarowym. Gdy znak towarowy swojego zespołu, możesz chronić nazwę tylko w określonych obszarach zajęć, takich jak rozrywka na żywo lub nagrana muzyka. Jeffrey Davidson, prawnik zajmujący się ochroną intelektualną, zaleca, aby zespoły chroniły swoją nazwę w czterech obszarach: usługi rozrywkowe na żywo, nagrania muzyczne, ubrania z nazwiskiem zespołu oraz drukowane elementy, takie jak plakaty i programy. Opłata za zgłoszenie obejmuje jedną kategorię. Dodatkowe kategorie kosztują dodatkowo.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o znaku towarowym nazwy zespołu?

Uzyskanie znaku towarowego może być długim procesem. Śledź status swojego wniosku trzy miesiące po jego złożeniu. Oficjalna rejestracja znaku towarowego może potrwać rok lub dłużej, ale możesz sprawdzić ten proces, korzystając z numeru seryjnego, który otrzymałeś podczas składania wniosku.

Wskazówka

Rozważ zatrudnienie eksperta ds. Znaków towarowych, który pomoże Ci zgłosić znak towarowy Twojego zespołu, aby mieć pewność, że uzyskasz niezbędną ochronę i unikniesz błędów.

Ostrzeżenie

Możesz użyć nazwy swojego zespołu z TM, aby pokazać swoje roszczenie do nazwy; jednakże nie możesz używać symbolu znaku towarowego - ® - dopóki nie otrzymasz zgody USTPO.