Czym są prawa pracowników do prywatności?

Prawo pracowników do prywatności w miejscu pracy obejmuje dane osobowe pracownika oraz jego czynności w miejscu pracy. Firmy z sektora prywatnego, które nie pracują na kontrakcie rządowym, mają pewne zobowiązania prawne wobec swoich pracowników, ale często polityka firmy narzuca pracownikom wiele praw do prywatności.

Informacje osobiste

Prawo chroni tylko dane osobowe przechowywane przez agencje rządowe, a nie firmy prywatne. Do prywatnych pracodawców należy działanie w dobrej wierze z informacjami o pracowniku. Tylko sąd może zażądać ujawnienia danych osobowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo poufnych informacji, Texas Workforce Commission zaleca przestrzeganie kilku zasad.

Traktuj wszystkie dane osobowe dotyczące cech osobowych pracownika, rodziny i przyjaciół jako prywatne i poufne. Udostępniaj informacje o pracownikach tylko tym, którzy ich potrzebują z uzasadnionych lub prawnych powodów. Zbadaj wszystkie zapytania o informacje, przechowuj zapisy i wykorzystuj zgodę na formularze zwolnienia. Bezpiecznie przechowuj poufne dokumenty i niszcz stare dokumenty. Nie wysyłaj niczego z numerem ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem dozwolonych formularzy rządowych określonych w przepisach stanu Teksas.

Referencje ofert pracy

Prawo nie chroni danych pracowników firmy prywatnej przed ujawnieniem potencjalnemu pracodawcy. Jednak udostępnianie informacji o pracownikach stronom trzecim nie jest dobrą praktyką (pomyśl: numer ubezpieczenia społecznego, data urodzenia, poziom wynagrodzenia, harmonogram pracy lub imię i nazwisko).

Według Texas Workforce Commission dobrze jest badać i dokumentować, kto żąda informacji i dlaczego. Poproś również pracownika działu kadr o obsługę zapytania. Wskazane może być również uzyskanie pisemnego upoważnienia od pracownika przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji.

Monitorowanie elektroniczne

Prywatna firma może monitorować korzystanie z telefonu, komputera i poczty elektronicznej przez swoich pracowników. Zaleca się, aby wszystkie zasady monitorowania były dobrze zdefiniowane, udokumentowane i otrzymały pisemne potwierdzenie przez pracowników. Jeśli istnieją zasady monitorowania komputerów i poczty e-mail, powinny one wyraźnie stanowić, że pracownicy nie oczekują prywatności, gdy przebywają na terenie firmy lub podczas korzystania z zasobów firmy.

Monitoring kamery

Monitorowanie pracowników za pomocą kamery / wideo podlega różnym przepisom w poszczególnych stanach. Na przykład New Hampshire, Maine, Delaware, Kansas i South Dakota, zgodnie z Mobile Video Guard, wszystkie wymagają powiadomienia pracowników, jeśli są w ogóle nagrywani. Tymczasem na Florydzie, w Alabamie i Tennessee ukryty nadzór wideo może odbywać się legalnie tylko w miejscach publicznych. Ale musisz też przestrzegać definicji miejsc publicznych w swojej jurysdykcji. Ważne jest, aby sprawdzić prawa swojego stanu z samym stanem.

Testy narkotyków i alkoholu

Testy na obecność narkotyków i alkoholu są dozwolone w firmach prywatnych, chociaż dane dotyczące testów na obecność narkotyków nie mogą być legalnie ujawniane. Zasady dotyczące tego, jak, dlaczego i kiedy pracownicy są poddawani badaniom, nie są egzekwowane przez prawo, ale firma powinna mieć jasne i znane zasady dotyczące narkotyków, aby uniknąć działań prawnych.

Osobiste wyszukiwania

Prywatna firma może mieć politykę, która pozwala jej przeszukiwać pracownika, miejsce pracy pracownika lub własność pracownika, w tym samochód, jeśli znajduje się na terenie firmy. To powiedziawszy, osobiste przeszukanie może prowadzić do różnych działań prawnych przeciwko pracodawcy. Przeszukania ciała są szczególnie ryzykowne z prawnego punktu widzenia i nigdy nie powinny być przeprowadzane na siłę. Texas Workforce Commission zaleca pracodawcom zachowanie szczególnej ostrożności podczas autoryzacji lub przeprowadzania osobistych poszukiwań.

Naruszenie prywatności w miejscu pracy może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji, w tym do wrogiego, nieproduktywnego środowiska pracy, a nawet do poważnego procesu sądowego. Aby uniknąć tych konsekwencji, szanuj swoich pracowników i bądź na bieżąco z przepisami i regulacjami obowiązującymi w Twoim stanie i gminie.