Oddziałowa struktura organizacyjna

Oddziałowa struktura organizacyjna dzieli pracowników na segmenty, które odpowiadają określonym produktom, usługom lub rynkom. Każdy oddział cieszy się pewnym stopniem autonomii, wraz z jednostkami funkcjonalnymi, takimi jak operacje, personel, marketing oraz działy badawczo-rozwojowe, które mają skupiać się na określonych rynkach i liniach produktów. Ta struktura organizacyjna jest odpowiednia dla firm, które prowadzą sklepy sieciowe i spółki zależne w kraju i za granicą.

Podejmowanie decyzji

Struktura oddziałów decentralizuje podejmowanie decyzji, ustanawia jasne wzorce odpowiedzialności i poprawia koordynację. Ułatwia delegowanie uprawnień między oddziałami spółki macierzystej oraz w ramach oddziałów. Eliminuje to biurokratyczne przeszkody charakterystyczne dla scentralizowanej hierarchii organizacyjnej. Struktura organizacyjna oddziałów ułatwia jednostkom biznesowym dostosowywanie operacji, formułowanie strategii i dostosowywanie specyfikacji produktów do panujących warunków rynkowych na obszarach podlegających ich jurysdykcji. Jest to szczególnie ważne w niestabilnych warunkach rynkowych, gdzie może być wymagana pilna reakcja na zmieniające się warunki rynkowe.

Środowisko pracy

Struktura tworzy wspólne środowisko pracy dla pracowników z różnych dziedzin specjalizacji, aby dzielić się pomysłami i doskonalić indywidualne umiejętności. Specjalizacja i przejrzyste opisy stanowisk umożliwiają pracownikom optymalizację umiejętności i wiedzy w zakresie odpowiednich linii produktowych. Sprzyjające środowisko pracy daje pracownikom możliwość uzyskania większego uznania i możliwości awansu. Zwiększa to wydajność i ogólną produktywność organizacji biznesowej.

Kultura

Struktura dywizji umożliwia firmom z międzynarodowymi filiami uwzględnienie różnic kulturowych w zarządzaniu organizacją, dostarczaniu usług i strategiach produkcji. Oddziałowi znacznie łatwiej jest stworzyć przyjazne środowisko wielokulturowe, uwzględniające potrzeby kadry zarówno zagranicznej, jak i lokalnej. Co więcej, oddziały w lokalizacjach międzynarodowych są w stanie odzwierciedlać uwarunkowania kulturowe w projektowaniu, marketingu i dystrybucji produktów, aby zapewnić, że są one zgodne z oczekiwaniami lokalnej ludności.

Rezerwacje

Autonomiczny status oddziałów może skutkować dublowaniem funkcji i zasobów w ramach większej organizacji. Wpływa to na korzyści skali w funkcjach oddziałów i nadmiernie rozciąga ogólne możliwości zasobów przedsiębiorstwa. Segmentacja organizacji według linii produktów tworzy granice między działami, co prawdopodobnie prowadzi do słabej koordynacji między jednostkami i utrudnia integrację między liniami produktów. Przekazanie uprawnień może skutkować utratą przez jednostkę dominującą kontroli nad zarządzaniem i działalnością pionów.