Dlaczego mój Hangout Google nie działa poprawnie?

Na jakość rozmów audio i wideo w Google Hangouts może wpływać wiele różnych czynników. Jeśli zaczniesz napotykać problemy, musisz rozwiązać problemy z połączeniem internetowym, konfiguracją sprzętu i oprogramowania po obu stronach rozmowy oraz samą aplikacją Google Hangouts. Google utrzymuje listę obecnie znanych błędów, o których zespół programistów wie i pracuje nad ich naprawieniem w witrynie Hangouts (zobacz linki w Zasobach).

Problemy z Internetem

Jeśli Ty lub inni uczestnicy rozmowy nie macie silnego i stabilnego połączenia z internetem, wtedy z rozmową w Hangouts wystąpią problemy. Możesz przetestować swoje połączenie internetowe, uruchamiając inne aplikacje online lub używając internetowego narzędzia diagnostycznego do testowania szybkości, takiego jak te dostępne w firmach Ookla, Comcast i Speakeasy (patrz Zasoby). Jeśli podejrzewasz, że coś jest nie tak z połączeniem internetowym, możesz spróbować ponownie uruchomić sprzęt sieciowy (w tym router), nawiązać połączenie przez sieć przewodową zamiast Wi-Fi lub zmniejszyć liczbę urządzeń i aplikacji podłączonych do sieci. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc, jeśli nadal występują problemy.

Problemy z przeglądarką

Jeśli korzystasz z Google Hangouts w przeglądarce, na połączenie może wpływać wiele różnych problemów. Mogą to być sprzeczne rozszerzenia i wtyczki przeglądarki, uszkodzony kod programu i nieaktualne oprogramowanie. Jeśli Hangouts działa dobrze w innej przeglądarce, prawdopodobnie przyczyną problemu jest Twoja oryginalna. Większość problemów można rozwiązać, odinstalowując i ponownie instalując przeglądarkę, wyłączając niepotrzebne rozszerzenia i czyszcząc tymczasową pamięć podręczną danych przeglądarki. Te kroki zresetują większość aspektów przeglądarki i usuwają cały uszkodzony lub uszkodzony kod, który może zakłócać Hangouts.

Problemy ze sprzętem i oprogramowaniem

Upewnij się, że kamera internetowa i mikrofon są prawidłowo podłączone i działają, testując je za pomocą innej aplikacji. Zamknij wszystkie inne programy, które mogą korzystać z kamery internetowej i mikrofonu w tym samym czasie co Hangouts, a jeśli to konieczne, pobierz najnowsze sterowniki urządzeń ze strony producenta - zapewnia to zgodność z najnowszą wersją Twojej przeglądarki internetowej i innych oprogramowanie w systemie. Powinieneś także sprawdzić ustawienia w zainstalowanych aplikacjach antywirusowych i zaporach, aby upewnić się, że Hangouts jest wymieniony jako zaufane narzędzie, które może swobodnie korzystać z internetu.

Problemy z telefonami komórkowymi

Jeśli masz problemy z używaniem Hangouts na urządzeniu mobilnym, kroki rozwiązywania problemów są takie same, jak w przypadku komputerowej wersji oprogramowania w Internecie. Sprawdź, czy masz stabilne połączenie Wi-Fi lub transmisji danych, i odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację Hangouts, aby zresetować ustawienia programu i pamięć podręczną plików. Ponowne uruchomienie urządzenia może również pomóc, usuwając z pamięci wszelkie tymczasowe dane lub ustawienia konfiguracyjne. Jeśli problemy z Hangouts nie ustąpią, zgłoś je na oficjalnych forach Google Hangouts (zobacz link w Zasobach).