Jak zamknąć system Windows na komputerze Mac za pomocą klawiatury

Otwierając wiele dokumentów biznesowych i aplikacji w systemie Mac, masz dwa sposoby szybkiego zamykania okien dokumentów i aplikacji. Jednym ze sposobów jest kliknięcie myszą ikony zamykania - czerwonego kółka - w każdym oknie. Innym sposobem jest użycie skrótów klawiaturowych. Skróty natychmiast zamykają otwarte okna i nie musisz poruszać myszą komputera Mac. Możesz także zminimalizować okna za pomocą skrótów klawiaturowych.

1

Naciśnij i przytrzymaj „Command-W”, aby zamknąć okno, które jest aktywne na ekranie Maca. Na niektórych klawiaturach klawisz Command jest również nazywany klawiszem Apple.

2

Naciśnij i przytrzymaj „Command-Option”, a następnie naciśnij klawisz „W”, aby zamknąć wszystkie okna na ekranie Maca.

3

Naciśnij i przytrzymaj „Command-M”, aby zminimalizować okno, które jest aktywne na ekranie Maca, jeśli nie chcesz całkowicie zamykać okna.

4

Naciśnij i przytrzymaj „Command-Option”, a następnie naciśnij klawisz „M”, aby zminimalizować wszystkie okna na ekranie Maca.