Jak rozpocząć odzyskiwanie systemu z komputera zabezpieczonego hasłem

Microsoft Windows ma opcje odzyskiwania systemu dostępne za pośrednictwem zaawansowanego menu startowego. Podczas włączania komputera możesz wejść do menu startowego i wybrać potrzebne opcje przywracania systemu. Opcje odzyskiwania systemu firmy Microsoft pozwalają na różne poziomy naprawy. Przywracanie systemu resetuje komputer do wcześniejszego stanu bez wpływu na żadne pliki. Narzędzie Startup Repair ma na celu poprawienie wszelkich błędów w plikach, które umożliwiają poprawne uruchomienie systemu Windows. Odzyskiwanie obrazu systemu całkowicie zresetuje komputer do stanu fabrycznego i usunie wszystkie pliki z komputera.

Windows 8

1

Włącz komputer. Naciśnij Shift-F8 na klawiaturze podczas uruchamiania, aby otworzyć zaawansowane opcje uruchamiania.

2

Wybierz „Zobacz Zaawansowane opcje naprawy”, „Rozwiązywanie problemów” i „Opcje zaawansowane”.

3

Wybierz żądaną opcję odzyskiwania systemu: Przywracanie systemu, Odzyskiwanie obrazu systemu lub Naprawa automatyczna. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć przywracanie systemu.

System Windows 7

1

Włącz komputer i naciskaj klawisz F8, aż pojawi się ekran Advanced System Startup.

2

Używając klawiszy, wybierz opcję „Napraw komputer” i naciśnij „Enter”.

3

Wybierz opcję odzyskiwania systemu za pomocą klawiszy i naciśnij „Enter”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć odzyskiwanie.