Przykłady Kodeksu Etyki Biznesu

Kodeks etyki biznesowej to zbiór zasad opartych na prawach i wartościach, których firma chce, aby przestrzegali wszyscy pracownicy. Różne rodzaje branż mają różne wymagania regulacyjne, które częściowo regulują kodeks etyczny firmy. Wszystkie firmy mogą ustalać własne zasady oparte na wartościach jako część marki firmy. Skorzystaj z przykładów kodeksu etycznego, aby pomóc podczas tworzenia zasad.

Polityka poufności i prywatności

W ostatnich latach wiele firm i agencji padło ofiarą hakerów kradnących informacje o klientach lub zastrzeżone dane. Jedna sekcja kodeksu etycznego może wymagać od pracowników zachowania poufności podczas przetwarzania danych osobowych lub prywatnych klientów. Uwzględnij również podobną politykę, która odnosi się do tajemnic firmy. Polityka prywatności to coś więcej niż coś, co powinieneś robić jako właściciel firmy, są teraz regulowane i wymagane przez prawo, gdy jakakolwiek firma zbiera dane osobowe i prywatne. Przeszkol pracowników w zakresie najlepszych praktyk, aby chronić dane osobowe przed złoczyńcami.

Zasady dotyczące wyglądu zawodowego

Twoja firma może mieć określony strój lub zasady dotyczące ubioru. Może to obejmować mundurową koszulę dla usługodawców, garnitur i krawat dla przedstawiciela handlowego lub biznesowy strój na piątki. To, co ktoś nosi, jest częścią sekcji kodeksu etycznego opartego na wartościach. Możesz również stwierdzić, że chcesz, aby odzież pracowników była czysta i wyprasowana; usługa sprzątania przychodząca do czyjegoś domu wydaje się bardziej profesjonalna, gdy pracownicy pojawiają się w firmowych koszulach, które są czyste i bez zmarszczek.

Promowanie ekologicznych praktyk biznesowych

Innym tematem opartym na wartościach kodeksu etycznego jest promowanie ekologicznych i przyjaznych dla środowiska praktyk biznesowych. Często wiąże się to z ograniczeniem zużycia papieru, ale wiąże się również z recyklingiem, utylizacją odpadów i rodzajami produktów wykorzystywanych przez firmę do zmniejszania śladu węglowego. Ta sama firma sprzątająca może wymagać, aby wszystkie produkty spełniały określone normy środowiskowe dotyczące bezpieczeństwa ludzi, zwierząt domowych i środowiska.

Przestrzeganie prawa

Przestrzeganie prawa jest przedmiotem kodeksu etycznego, który wydaje się, że nie powinno się tego wymagać. Jednak odkrycie, że pracownicy złamali prawo w trakcie lub po pracy, może mieć wpływ na markę firmy. Na przykład kwiaciarnia może wymagać, aby wszyscy kierowcy dostawczy utrzymywali czysty rekord jazdy. Jeśli pracownik dostanie DUI po pracy, może to wpłynąć na jego zdolność do wykonywania swojej pracy, nawet jeśli czynność ta nie była wykonywana podczas jego zmiany, ale jest to niezbędna część kodeksu etycznego.

Zasady dotyczące opieki i uwagi

Konsumenci często czują, że firmy robią to tylko dla pieniędzy i szybkiej sprzedaży. Przez cały dzień są zalewani boiskami handlowymi. W ramach swojego kodeksu etycznego Twoja firma może ustalić, że pracownicy prowadzą działalność w sposób troskliwy i rozważny. Pomyśl o opiece domowej, która pracuje z seniorami i ich bliskimi; traktowanie pacjenta i rodziny w sposób świadczący o trosce może znacznie zwiększyć możliwości pozyskiwania nowych klientów.

Tego rodzaju oparty na wartościach kodeks etyczny to temat, który pracodawcy powinni jasno wyjaśnić w dokumencie i przeszkolić pracowników w zakresie oczekiwań wobec opiekuńczego, rozważnego pracownika.