Jak zgiąć obraz w Photoshopie

Adobe Photoshop zawiera zróżnicowany zestaw narzędzi, który umożliwia modyfikowanie obrazu na wiele sposobów, w tym „zginanie” obrazu. Wykonanie tego procesu nadaje obrazowi ciekawy wypaczony wygląd. Uzyskanie wygiętego obrazu wymaga użycia polecenia Wypaczenie, które zapewnia kilka opcji kontrolowania wielkości i kierunku zagięcia. Możesz nawet użyć elementów sterujących Wypaczenie, aby zginać segmenty obrazu w jednym kierunku, podczas gdy inne segmenty zginać w innym kierunku.

1

Uruchom Adobe Photoshop CS5.

2

Kliknij „Plik” u góry okna, a następnie kliknij „Otwórz”.

3

Przejdź do lokalizacji pliku obrazu, który chcesz zgiąć, a następnie kliknij dwukrotnie plik, aby otworzyć go w programie Photoshop.

4

Kliknij „Edytuj” u góry okna, kliknij „Przekształć”, a następnie kliknij „Wypaczenie”. Spowoduje to umieszczenie ramki z okręgami wokół obrazu. Okręgi to uchwyty, które będą kontrolować efekt wypaczenia.

5

Przeciągnij uchwyty, aby rozpocząć zginanie obrazu.

6

Po zastosowaniu żądanego efektu do obrazu naciśnij klawisz „Enter” na klawiaturze.