Jak przekonwertować głos na tekst na komputerze Mac

Konwersja głosu na tekst to wygodny sposób na dyktowanie przemówień, konwertowanie prezentacji w locie i tworzenie pisemnych dokumentów, gdy ręce są niedostępne. Komputer Mac ma wbudowaną funkcję o nazwie Dictation, która umożliwia konwersję głosu na tekst. Ponieważ funkcja konwersji głosu na komputerze Mac opiera się na serwerach Apple do konwersji tekstu, musisz mieć połączenie z Internetem, aby korzystać z tej funkcji.

1

Kliknij logo Apple w lewym górnym rogu ekranu komputera Mac, a następnie wybierz opcję „Preferencje systemowe”.

2

Kliknij menu „Widok”, a następnie wybierz opcję „Dyktowanie i mowa”.

3

Kliknij kartę „Dyktowanie”, jeśli nie jest jeszcze wybrana, a następnie kliknij przycisk opcji „Włącz”, aby włączyć dyktowanie.

4

Ustaw swoje preferencje. Kliknij ikonę mikrofonu i wybierz mikrofon, którego chcesz użyć. Jeśli masz tylko jeden mikrofon podłączony do komputera Mac, mikrofon wewnętrzny jest wybierany automatycznie. Kliknij menu rozwijane „Skrót” i wybierz klawisz lub serię klawiszy na klawiaturze, które chcesz nacisnąć, aby powiadomić komputer Mac, że ma rozpocząć konwersję głosu na tekst.

5

Uruchom aplikację, w której chcesz przekonwertować głos na tekst. Możesz użyć dowolnej aplikacji, która ma pola tekstowe.

6

Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dyktować tekst, naciśnij klawisz skrótu lub klawisze wybrane w kroku 4, a następnie zacznij dyktować tekst. Możesz też kliknąć opcję „Edytuj” w menu aplikacji, a następnie wybrać opcję „Rozpocznij dyktowanie”.

7

Kliknij przycisk „Gotowe” lub ponownie naciśnij klawisz skrótu lub klawisze, aby dezaktywować dyktowanie po zakończeniu.