Jak scalić pliki RAR

RAR to powszechny format kompresji używany do zmniejszania rozmiaru plików dokumentów w Internecie. Format RAR obsługuje pliki wieloczęściowe, zwane woluminami, które umożliwiają podzielenie dużego pliku na wiele mniejszych części. Można je następnie wysłać pocztą elektroniczną, na przykład w przypadkach, gdy pojedynczy plik może być zbyt duży. Podczas wyodrębniania wieloczęściowego archiwum RAR wszystkie woluminy są automatycznie łączone w jeden plik (jeśli był to jeden duży plik, który został skompresowany). Jeśli jednak masz wiele plików RAR, które chcesz scalić w nowy plik RAR, proces jest nieco bardziej skomplikowany. Ponieważ format RAR jest zastrzeżony, jedynym oprogramowaniem, które może scalić te pliki, jest WinRAR. Darmowe narzędzia do kompresji, takie jak 7-ZIP, mogą wyodrębniać pliki RAR, ale nie mogą ich tworzyć.

1

Przejdź do strony internetowej RARLAB (łącze w zasobach) i kliknij łącze pobierania najnowszej wersji oprogramowania WinRAR. Jest to program komercyjny, ale obejmuje 40-dniowy okres próbny, który powinien wystarczyć, jeśli chcesz wykonać ten proces tylko raz.

2

Zainstaluj program po zakończeniu pobierania, a następnie uruchom WinRAR.

3

Użyj przeglądarki plików WinRAR, aby przejść do folderu, w którym znajdują się pliki RAR, które chcesz scalić.

4

Przytrzymaj klawisz „Ctrl” i kliknij każdy z plików RAR, który chcesz scalić.

5

Kliknij przycisk „Wyodrębnij do”, a następnie wybierz ścieżkę docelową. Kliknij przycisk „OK”, aby rozpocząć rozpakowywanie.

6

Użyj przeglądarki plików WinRAR, aby otworzyć folder, do którego rozpakowałeś pliki RAR. Zawartość wszystkich plików RAR powinna znajdować się razem w tym folderze, gotowa do połączenia w jeden plik RAR.

7

Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu okna przeglądarki plików WinRAR, a następnie w menu podręcznym kliknij opcję „Zaznacz wszystko”. Podświetla to zawartość całego folderu bez konieczności indywidualnego wybierania plików.

8

Kliknij przycisk „Dodaj”, a następnie wprowadź nazwę nowego scalonego archiwum. Upewnij się, że przycisk opcji obok pozycji „RAR” jest zaznaczony w sekcji formatu archiwum i kliknij „OK”.

9

Kliknij dwukrotnie nowy scalony plik RAR w przeglądarce plików WinRAR, aby wyświetlić zawartość i upewnić się, że wszystkie wybrane pliki zostały pomyślnie dodane.