Jak zainstalować system Windows na MacBooku Air

Używanie oprogramowania do wirtualizacji do uruchamiania systemu Microsoft Windows z macierzystego systemu operacyjnego OS X komputera MacBook Air może być wygodne, gdy praca wymaga korzystania z plików lub oprogramowania wymagającego systemu Windows, ale zwirtualizowane środowisko Windows będzie działać wolno i może zawieszać się pod dużym obciążeniem. Zainstalowanie systemu Windows na innej partycji dysku twardego komputera MacBook Air pozwoli systemowi Windows działać z pełną mocą z pełnym dostępem do sprzętu laptopa. Narzędzie Boot Camp firmy Apple upraszcza proces, dzięki czemu każdy, kto ma dysk instalacyjny systemu Windows, może uruchomić podwójny rozruch systemu Windows i OS X na komputerze MacBook Air.

1

Podłącz napęd CD / DVD do MacBooka Air, a następnie włóż czysty dysk DVD do napędu optycznego.

2

Kliknij ikonę Findera po lewej stronie Docka, a następnie kliknij folder „Aplikacje” na lewym pasku bocznym okna, które się pojawi.

3

Otwórz folder „Narzędzia” w folderze Aplikacje. Folder Narzędzia będzie znajdował się w dolnej części folderu Aplikacje.

4

Kliknij dwukrotnie „Asystent Boot Camp”, aby uruchomić aplikację, która pomoże Ci zainstalować system Windows.

5

Kliknij przycisk „Kontynuuj” w pierwszym oknie Asystenta Boot Camp, a następnie zaznacz przycisk opcji obok „Pobierz oprogramowanie obsługi systemu Windows dla tego Maca”.

6

Kliknij przycisk „Kontynuuj” u dołu ekranu, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby umożliwić MacBookowi Air pobranie sterowników, które pomogą systemowi Windows działać płynnie na Twoim laptopie.

7

Poczekaj, aż Asystent Boot Camp zakończy pobieranie sterowników, a następnie zaznacz przycisk opcji „Nagraj kopię na dysk CD lub DVD”.

8

Kliknij „Kontynuuj”, aby wypalić sterowniki na czystej płycie. Po zakończeniu procesu nagrywania ponownie kliknij przycisk „Kontynuuj”.

9

Wyjmij dysk, na którym nagrałeś sterowniki i odłóż go na później, a następnie włóż dysk instalacyjny systemu Windows.

10

Kliknij grafikę przedstawiającą podział miejsca na dysku twardym między OS X i Windows, a następnie przeciągnij w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar żądanej partycji Windows. Możesz także kliknąć przycisk „Podziel równo”, aby przydzielić dokładnie połowę miejsca na dysku twardym systemowi OS X, a drugą połowę systemowi Windows. Kliknij przycisk „Partycja”.

11

Kliknij przycisk „Rozpocznij instalację”, gdy Asystent Boot Camp zakończy partycjonowanie dysku twardego. Twój MacBook Air uruchamia się ponownie i uruchamia z dysku instalacyjnego systemu Windows.

12

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację systemu Windows, wybierając partycję oznaczoną jako „BOOTCAMP”, gdy pojawi się pytanie „Gdzie chcesz zainstalować system Windows?”

13

Umieść dysk, na którym wypaliłeś sterowniki, w napędzie optycznym, a następnie uruchom z dysku „Setup.exe”.

14

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterowniki sprzętowe Apple w nowej instalacji systemu Windows.