Jak dodać automatyczny podpis w programie Microsoft Word

Podpisy potwierdzają dokument, pokazując, że został on ręcznie potwierdzony podpisem pisemnym lub cyfrowym. Microsoft Word 2013 nie doda automatycznie Twojego podpisu do wszystkich dokumentów, ponieważ podpisanie dokumentu powinno nastąpić tylko wtedy, gdy osobiście potwierdzisz jego kompletność. Co więcej, dodanie podpisu cyfrowego finalizuje dokument, aby zapobiec dalszej edycji. Możesz jednak skonfigurować program Word, aby dodawać podpisy przy minimalnym wysiłku z Twojej strony.

Dodawanie podpisów cyfrowych

Twój dokument musi zostać zapisany, zanim będzie można dodać podpis cyfrowy. Po zapisaniu możesz następnie kliknąć „Plik | Informacje | Chroń dokument | Dodaj podpis cyfrowy”, aby otworzyć okno dialogowe Podpis. Kliknięcie „Podpisz” dodaje Twój podpis i sprawia, że ​​dokument jest tylko do odczytu. To okno dialogowe umożliwia również ustawienie typu zobowiązania, na przykład „Utworzono i zatwierdzono ten dokument”, celu jego podpisania oraz dodatkowych informacji o sygnatariuszu.

Używanie Autokorekty do dodawania podpisów

Po ręcznym dodaniu podpisu do dokumentu zaznacz plik obrazu i otaczający go stosowny tekst. Kliknij opcję „Plik | Opcje | Sprawdzanie | Opcje autokorekty”. Wpisz skrót w polu „Zastąp” i kliknij „OK”. To zdanie nie powinno być prawdziwym słowem; zamiast tego użyj czegoś takiego jak „addig”. Po skonfigurowaniu za każdym razem, gdy wpiszesz tę frazę, Twój podpis jest automatycznie wprowadzany do dokumentu. Ta metoda nie konwertuje dokumentu do formatu tylko do odczytu, więc może nastąpić późniejsza edycja. Możesz jednak kliknąć „Plik | Informacje | Chroń dokument | Oznacz jako wersję ostateczną”, aby był tylko do odczytu.