Jak usunąć zdjęcia z komputera

Przechowywanie niepotrzebnych plików graficznych na komputerze firmowym często zajmuje cenne miejsce. Jeśli często pobierasz obrazy z sieci WWW lub instalujesz programy, które przesyłają obrazy na swój komputer, możesz skończyć z tysiącami zdjęć rozrzuconych w setkach folderów, co może obniżyć wydajność systemu, nie przynosząc żadnych realnych korzyści dla Twojej pracy. Jeśli chcesz usunąć zdjęcia z dysku twardego, możesz to zrobić po nauczeniu się, jak je znaleźć za pomocą wyszukiwania systemu Windows.

Znajdź pliki obrazów

1

Kliknij przycisk Start systemu Windows, a następnie kliknij „Komputer”, aby uruchomić Eksploratora Windows.

2

Kliknij w polu wyszukiwania Eksploratora Windows i wpisz następujące polecenie:

rodzaj: obraz

Jest to filtr wyszukiwania, który mówi systemowi Windows, aby znalazł wszystkie obrazy na komputerze.

3

Pozwól systemowi Windows wyszukiwać pliki graficzne; może to zająć trochę czasu, ponieważ system Windows wyszukuje wszystkie pliki. Poczekaj, aż zielony pasek postępu, który przesuwa się u góry Eksploratora Windows podczas wyszukiwania, zniknie. Eksplorator Windows wyświetla wyniki wyszukiwania w tabeli zawierającej kolumny z nagłówkami. Na przykład kolumna Nazwa zawiera nazwę pliku. Data modyfikacji, typ, rozmiar i folder mogą również pojawić się w zależności od tego, jak Ty lub ktoś inny skonfigurował nagłówki kolumn w Eksploratorze Windows. Jeśli zobaczysz tę listę czterech kolumn, przejdź do następnej sekcji. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku w tym kroku.

4

Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny „Nazwa”, aby wyświetlić menu rozwijane zawierające dostępne nagłówki kolumn. Znajdź kolumnę, której brakuje na liście czterech kolumn opisanych w poprzednim kroku. Na przykład, jeśli nie widzisz kolumny Typ, znajdź „Typ” w menu rozwijanym i kliknij je dwukrotnie. Rozwijane menu zostanie zamknięte, a Eksplorator Windows doda kolumnę do tabeli. Powtórz ten proces, aby dodać kolumnę inne kolumny do tabeli, aby wyświetlić kolumny Nazwa, Data modyfikacji, Typ, Rozmiar i Folder.

Usuń zdjęcia

1

Zdecyduj, jak chcesz znaleźć pliki zdjęć do usunięcia. Jeśli chcesz znaleźć pliki obrazów, które zajmują najwięcej miejsca na dysku twardym, kliknij nagłówek kolumny „Rozmiar”, aby posortować pliki według rozmiaru. Z drugiej strony, jeśli chcesz usunąć pliki graficzne, które mają określony typ, kliknij nagłówek kolumny „Typ”, aby pogrupować je według typu pliku.

2

Przewiń listę plików graficznych, kliknij prawym przyciskiem myszy ten, który chcesz usunąć, i kliknij „Usuń”. Gdy okno dialogowe zapyta, czy chcesz przenieść plik do Kosza, kliknij „Tak”, aby przenieść plik do Kosza.

3

Przejdź do prawego górnego rogu Eksploratora Windows i kliknij przycisk „Pokaż okienko podglądu”. Ten przycisk włącza i wyłącza okienko podglądu. Okienko to okaże się przydatne, ponieważ umożliwia podgląd obrazów bez otwierania programu do przeglądania obrazów.

4

Kliknij obraz na liście wyników wyszukiwania, który możesz chcieć usunąć, aby wyświetlić go w okienku podglądu. Jeśli zdecydujesz się go usunąć, zrób to, wykonując czynności opisane wcześniej. W razie potrzeby kontynuuj przeglądanie i usuwanie plików zdjęć.