Jak przeglądać pliki MHTML

Plik z rozszerzeniem MHTML jest plikiem archiwum Mime HTML. Pliki MHTML są tworzone, gdy użytkownik zaimplementuje funkcję „Zapisz na stronie internetowej” w programie Microsoft Word. Pliki MHTML zawierają wszystkie linki, skrypty i zasoby z oryginalnej strony HTML, z której jest generowane archiwum. Na przykład plik MHTML zawiera folder obrazów i plików skryptów wraz ze stroną indeksu HTML. Przeglądaj pliki MHTML za pomocą przeglądarki Internet Explorer, Opera lub Firefox.

1

Kliknij prawym przyciskiem myszy plik MHTML, aby wyświetlić menu kontekstowe Plik.

2

Kliknij opcję „Otwórz za pomocą”. Otworzy się lista zainstalowanych programów.

3

Kliknij opcję „Internet Explorer” (lub inną kompatybilną przeglądarkę). Plik MHTML zostanie wyświetlony w przeglądarce do przeglądania.