Jak zresetować ustawienia Facebooka

Dostosowanie ustawień Facebooka umożliwia osiągnięcie spersonalizowanego doświadczenia użytkownika Facebooka, które działa dla Ciebie i Twojej firmy. Jeśli po zmianie ustawień zauważysz nadmiar powiadomień lub brak postów na swojej osi czasu, konieczne może być wprowadzenie pewnych poprawek. Chociaż nie ma magicznego przycisku „Resetuj”, który przywraca wszystkie ustawienia do wartości domyślnych, możesz systematycznie resetować ustawienia prywatności i konta, aby zmienić sposób, w jaki Facebook zarządza Twoją prywatnością, powiadomieniami, aplikacjami i innymi funkcjami, z których regularnie korzystasz.

1

Zaloguj się na swoje konto na Facebooku i kliknij ikonę w kształcie koła zębatego w prawym górnym rogu dowolnej strony. Wybierz opcję „Ustawienia konta” lub „Ustawienia prywatności” z listy rozwijanej, które umożliwiają dostęp do wszystkich ustawień. Użyj zakładek w lewej kolumnie wyświetlonej strony, aby zresetować swoje preferencje.

2

Wybierz kartę „Ogólne”, aby wprowadzić zmiany w ustawieniach, takich jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika i sieci, z których większość można zmienić tylko raz lub dwa razy w okresie istnienia konta. Wybierz kartę „Bezpieczeństwo”, aby włączyć lub wyłączyć ustawienia, takie jak powiadomienia o logowaniu i zatwierdzenia, a także hasła do aplikacji.

3

Skorzystaj z opcji „Prywatność”, „Oś czasu i oznaczanie” oraz „Blokowanie”, aby zmienić ustawienia dotyczące tego, jak można Cię znaleźć na Facebooku i przez kogo, a także jak inni mogą z Tobą kontaktować. Użyj przycisków „Edytuj”, które pojawiają się obok żądanych ustawień, aby dokonać i potwierdzić zmiany. Jeśli jest dostępne, dostosuj narzędzie wyboru odbiorców, aby określić, w jaki sposób udostępniasz swoje treści i jak inni udostępniają Ci treści.

4

Kliknij karty „Powiadomienia” i „Telefon”, aby zresetować preferencje dotyczące sposobu, w jaki Facebook powiadamia Cię o aktywności, która Cię niepokoi. Opcje „Widok” i „Edycja” umożliwiają wprowadzanie i potwierdzanie wszelkich zmian. Kliknij link „Usuń” na stronie „Ustawienia mobilne”, aby usunąć swój numer telefonu komórkowego z Facebooka, wyłączając mobilne SMS-y Facebooka. Użyj zakładki „Obserwatorzy”, aby włączyć lub wyłączyć obserwowanie, umożliwiając osobom, które nie są znajomymi, wyświetlanie Twoich treści publicznych.

5

Wybierz kartę „Aplikacje”, aby zresetować swoje preferencje dotyczące aplikacji używanych przez Ciebie i innych członków Facebooka. Kliknij linki „Edytuj”, aby zmienić ustawienia poszczególnych aplikacji, lub kliknij „X”, aby całkowicie usunąć aplikację.