Przesyłanie danych z komputera Mac do komputera PC za pośrednictwem zewnętrznego dysku twardego

Zewnętrzne dyski twarde łączą się z komputerami za pośrednictwem uniwersalnej magistrali szeregowej i zawierają większą ilość pamięci niż dyski flash USB. Możesz użyć zewnętrznego dysku twardego do przesyłania plików z komputera Mac na komputer PC lub między innymi typami komputerów. Zewnętrzne dyski twarde są szczególnie przydatne do przesyłania dużych ilości danych, które nie zmieszczą się na mniejszym urządzeniu magazynującym, takim jak dysk flash USB lub dysk optyczny.

1

Podłącz zewnętrzny dysk twardy do komputera Mac za pomocą dołączonego kabla USB. Podłącz mniejszą końcówkę kabla do napędu, a większą do portu USB w komputerze Mac.

2

Kliknij dwukrotnie ikonę zewnętrznego dysku twardego, która pojawi się na pulpicie komputera Mac.

3

Przeciągnij i upuść pliki i foldery, które chcesz przenieść, do okna dysku twardego. Możesz także kopiować i wklejać pliki lub foldery do tego okna.

4

Naciśnij i przytrzymaj klawisz „Ctrl”, kliknij ikonę dysku twardego na pulpicie i kliknij „Wysuń” po zakończeniu przesyłania pliku.

5

Odłącz zewnętrzny dysk twardy od komputera Mac i podłącz większą końcówkę kabla USB do portu USB w komputerze.

6

Kliknij „Start”, kliknij „Komputer” i dwukrotnie kliknij zewnętrzny dysk twardy w oknie Komputer.

7

Przeciągnij i upuść dane z okna zewnętrznego dysku twardego do folderu na komputerze. Możesz także zaznaczyć pliki, kliknąć je prawym przyciskiem myszy i kliknąć „Kopiuj”. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder docelowy i wybierz „Wklej”.