Jak dostosować głośność w Skype

Skype umożliwia właścicielom firm i pracownikom komunikowanie się za pomocą protokołów audio, wizualnych i pisemnych. Dzięki tym różnorodnym metodom komunikacji Skype zapewnia wbudowane elementy sterujące do niezależnej regulacji głośności mikrofonu i głośnika. Zapewnia to skuteczny sposób zarządzania takim sprzętem bez zakłócania woluminu głównego komputera. To z kolei zapobiega ciągłemu dostosowywaniu takich ustawień przez Ciebie i inne osoby za każdym razem, gdy wykonywane są inne programy zależne od dźwięku.

1

Kliknij menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje” z menu kontekstowego.

2

Kliknij, aby uzyskać dostęp do zakładki „Ustawienia dźwięku”.

3

Odznacz opcję „Automatycznie dostosuj ustawienia mikrofonu”. Przesuń pasek głośności w lewo lub w prawo, aby odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć głośność mikrofonu.

4

Usuń zaznaczenie opcji „Automatycznie dostosuj ustawienia głośników”. Podobnie przesuń pasek głośności w lewo lub w prawo, aby dostosować głośność.

5

Kliknij „Zapisz”, aby zastosować wszystkie modyfikacje.