Jak ominąć filtry internetowe bez serwera proxy

Filtry internetowe pomagają ograniczyć marnowanie czasu na surfowanie po Internecie przez pracowników i pomagają administratorom systemu w zapobieganiu użytkownikom dostępu do witryn internetowych, które mogłyby zaszkodzić sieci firmowej. Wiele aplikacji filtrujących w Internecie blokuje dostęp do witryn proxy, które są powszechnie używane do pomijania filtru. Ale są chwile, kiedy filtr internetowy blokuje legalną witrynę internetową potrzebną do pracy. Jeśli nie masz uprawnień administratora do filtru internetowego, nadal możesz uzyskać dostęp do witryny internetowej bez serwera proxy, znajdując zamiast tego jej adres IP.

1

Kliknij przycisk Start systemu Windows i wpisz „Wiersz polecenia” w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij „Enter”, aby uruchomić wiersz polecenia.

2

Wpisz „ping nazwa_witryny.com” w wierszu polecenia, zastępując nazwę „nazwa_witryny.com” rzeczywistym adresem URL witryny.

3

Skopiuj adres IP, który pojawia się w wierszu polecenia; będzie to ciąg liczb oddzielonych kropkami (np. 123.456.789.00).

4

Wklej adres IP witryny internetowej w polu adresu URL przeglądarki internetowej, a następnie naciśnij „Enter”. Adres IP działa w taki sam sposób jak nazwa domeny, a większość filtrów internetowych nie blokuje adresów IP witryn internetowych. Jeśli filtr internetowy blokuje adresy IP oraz nazwy domen, Twoja firma prawdopodobnie zainwestowała w wysokiej klasy filtr internetowy, którego nie można obejść bez użycia nielegalnych metod, takich jak włamanie.