Jak obliczyć zysk podatkowy w Kalifornii

Mieszkańcy Kalifornii muszą płacić podatki od zysków lub zysków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Chociaż istnieją okoliczności, w których płacenie podatku od zysków kapitałowych nie jest wymagane, na przykład gdy całkowita cena sprzedaży wynosi 100 000 USD lub mniej lub gdy jest to sprzedaż przejęcia, właściciele nieruchomości generalnie muszą obliczyć podatki od zysków kapitałowych ze sprzedaży lub przeniesienia własności w trakcie rok podatkowy, w którym go sprzedają. Jeśli jesteś kupującym nieruchomość, prawo stanu Kalifornia wymaga od Ciebie obliczania i potrącania podatku od zysków kapitałowych z nieruchomości. Możesz jednak zwrócić się do specjalisty zajmującego się sprzedażą nieruchomości w celu obliczenia i wstrzymania płatności.

Zwróć uwagę na cenę sprzedaży

Zapisz cenę sprzedaży swojej nieruchomości. Jest to kwota brutto zapłacona przez kupującego.

Odlicz koszty sprzedaży

Odlicz wszelkie poniesione przez Ciebie wydatki na sprzedaż, takie jak reklamy, opłaty prawne i opłaty za przeniesienie tytułu.

Określ koszt nieruchomości

Określ podstawę kosztową nieruchomości. Zwykle jest to cena zakupu nieruchomości. Jeśli nie kupiłeś nieruchomości, postępuj zgodnie z instrukcjami Kalifornijskiego Kodeksu Podatkowego i Podatkowego, jak obliczyć podstawę zawartą w formularzu 593-C. Na przykład, jeśli otrzymałeś nieruchomość w prezencie, twoją podstawą jest dostosowana podstawa nieruchomości w momencie otrzymania prezentu.

Odejmij swoją podstawę

Odejmij swoją podstawę od wyniku kroku 2. Odejmij wszelkie punkty pożyczki, które zapłaciłeś jako sprzedawca.

Oblicz amortyzację podlegającą odliczeniu

Oblicz amortyzację wartości swojej nieruchomości, którą mógłbyś odliczyć w latach, w których ją posiadałeś, niezależnie od tego, czy dokonałeś amortyzacji, czy nie. Dotyczy to nieruchomości wykorzystywanych w celach inwestycyjnych. Istnieje kilka sposobów obliczania amortyzacji w zależności od rodzaju nieruchomości i osobistych okoliczności.

Na przykład, jeśli kupiłeś dom 20 lat temu za 125 000 $, używałeś go jako nieruchomość do wynajęcia przez 18 lat i zainwestował 20 000 $ w ulepszenia kapitału, dodałbyś 20 000 do 125 000 $, podzieliłbyś przez 27,5 i pomnożył przez 18, co dałoby podają szacunkową amortyzację w wysokości 94 909,09 USD.

Odlicz amortyzację

Odejmij amortyzację od wyniku kroku 4. Odejmij wszelkie ulepszenia kapitałowe dokonane w nieruchomości. Wynikiem jest szacowany zysk ze sprzedaży nieruchomości. Jeśli wynik jest liczbą ujemną, ponosisz stratę na sprzedaży i nie musisz płacić podatku od zysków kapitałowych.

Pomnóż swój zysk przez stawkę podatku

Pomnóż szacowany zysk ze sprzedaży przez stawkę podatku, do której kwalifikujesz się Ty lub Twoja firma. Za krótkoterminowe zyski kapitałowe, w przypadku których posiadałeś nieruchomość przez rok lub krócej, zapłacisz 15 procent. Jeśli posiadałeś nieruchomość dłużej niż rok, musiałbyś zapłacić 20 procent. Liczby te mogą się jednak różnić w zależności od Twoich dochodów, ponieważ osoby o wysokich dochodach mogą płacić nawet 23,8 procent.

Na przykład, jeśli osiągnąłeś szacunkowy zysk w wysokości 100 000 USD na nieruchomości, którą posiadałeś krócej niż rok, pomnożyłbyś 100 000 USD przez 0,15, co odpowiada zobowiązaniu podatkowemu w wysokości 15 000 USD.

Wskazówka

Wszystkie formularze i dokumenty, których używasz do obliczenia podatku od zysków kapitałowych, przechowuj jako część swojej dokumentacji przez co najmniej pięć lat.