Jak używać programu Microsoft Word do wyodrębniania danych z programu Excel

Arkusze kalkulacyjne programu Excel mogą zawierać wiele typów danych, w tym tekst, obliczenia i wykresy. Jeśli chcesz użyć którejkolwiek z tych informacji w dokumentach programu Word swojej firmy, istnieją różne metody wyodrębnienia ich z istniejącego arkusza. Możesz kopiować i wklejać obiekty, aby łączyć lub osadzać dane z arkusza lub scalać dane z tabeli programu Excel do formularza programu Word. Wybrana metoda zależy od pożądanego wyniku.

Połącz lub umieść dane

1

Otwórz arkusz programu Excel, z którego chcesz wyodrębnić dane, a także dokument programu Word, do którego chcesz wstawić lub osadzić dane.

2

Wybierz wykres, zakres lub inne dane w programie Excel, których chcesz użyć w programie Word. Naciśnij „Ctrl-C” lub kliknij „Kopiuj” w grupie Schowek na karcie Strona główna.

3

Przejdź do dokumentu programu Word. Kliknij strzałkę w dół „Wklej” w grupie Schowek na karcie Strona główna i wybierz „Wklej specjalnie”.

4

Wybierz „Wklej” i wybierz „Obiekt wykresu Microsoft Office Excel”, aby osadzić dane. Wybierz „Wklej łącze”, a następnie „Obiekt wykresu programu Microsoft Office Excel”, aby połączyć dane.

5

Kliknij „OK”, aby wstawić wyodrębnione dane z programu Excel.

Połącz dane

1

Otwórz pusty dokument w programie Word. Przejdź do zakładki „Korespondencja”, kliknij „Rozpocznij korespondencję seryjną” i wybierz „Krok po kroku Kreator korespondencji seryjnej”. Wybierz „Listy” w obszarze Typ dokumentu i kliknij „Dalej”.

2

Wybierz dokument, którego chcesz użyć jako formularza, do którego wyodrębniasz dane programu Excel, takie jak bieżący pusty dokument lub szablon. Kliknij Następny."

3

Wybierz opcję „Użyj istniejącej listy” w obszarze Wybierz odbiorców i kliknij przycisk „Przeglądaj”. Przejdź do pliku programu Excel, z którego chcesz wyodrębnić dane, i kliknij przycisk „Otwórz”. Wybierz konkretną tabelę lub arkusz, którego chcesz użyć, i kliknij „OK”. W razie potrzeby posortuj lub przefiltruj dane i kliknij „OK”.

4

Kliknij Następny." Wybierz pola, które chcesz scalić z dokumentem, i kliknij przycisk „Dopasuj pola”, aby dopasować pola w dokumencie do kolumn w arkuszu kalkulacyjnym.

5

Kliknij „Dalej”, aby wyświetlić podgląd scalenia. W razie potrzeby edytuj dokument, a następnie ponownie kliknij przycisk „Dalej”, aby zakończyć scalanie.