Jak wyczyścić ekran terminala na komputerze Mac

Terminal to aplikacja na komputery Mac z systemem operacyjnym OS X, która umożliwia interakcję z komputerem biznesowym przy użyciu środowiska UNIX zamiast standardowego graficznego interfejsu użytkownika. Terminal jest sterowany za pomocą poleceń tekstowych. Każde wykonane polecenie tekstowe pozostaje na ekranie, dopóki nie wprowadzisz odpowiedniego polecenia Wyczyść, co spowoduje wyświetlenie pustego ekranu terminala.

1

Uruchom nowe okno Findera na komputerze Mac.

2

Kliknij „Aplikacje” pod nagłówkiem Miejsca po lewej stronie Findera. Kliknij dwukrotnie folder Utilities, a następnie kliknij dwukrotnie „Terminal”, aby uruchomić aplikację Terminal.

3

Wpisz słowo „wyczyść” w oknie terminala bez cudzysłowów.

4

Naciśnij przycisk „Enter” na komputerze Mac, aby wyczyścić ekran terminala.