Co to jest model mechaniczny?

Model mechanistyczny zakłada, że ​​złożony system można zrozumieć, badając działanie jego poszczególnych części i sposób, w jaki są one połączone. Modele mechanistyczne mają zazwyczaj namacalny, fizyczny aspekt, w którym komponenty systemu są rzeczywiste, solidne i widoczne. Jednak niektóre modele mechanistyczne, takie jak te w psychologii, opierają się na komponentach, które są uważane za dyskretne, ale nie można ich fizycznie zaobserwować.

Modele

Model to opis systemu zaprojektowanego, aby pomóc obserwatorowi zrozumieć, jak działa i przewidzieć jego zachowanie. Modele są zazwyczaj koncepcyjne, istnieją jako idea, program komputerowy lub zestaw formuł matematycznych. Jednak model może być rzeczywistym obiektem fizycznym, takim jak model samolotu o małej skali używany do testowania osiągów pełnowymiarowego samolotu.

Modele mechanistyczne i empiryczne

Modele empiryczne opierają się na bezpośredniej obserwacji, pomiarach i obszernych zapisach danych. Modele mechanistyczne opierają się na zrozumieniu zachowania elementów systemu. Na przykład możesz obserwować zmianę pływów na przestrzeni wielu lat i skonstruować model empiryczny, który pozwala przewidzieć, kiedy wystąpią pływy, bez zrozumienia, jak Ziemia, Księżyc i Słońce oddziałują na siebie. Możesz także stworzyć matematyczny, mechanistyczny model, który wykorzystuje prawa fizyki do przewidywania pływów.

Przemysł

Inżynierowie przemysłowi używają modeli do przewidywania zachowania projektowanych przez siebie procesów. Na przykład inżynier chemik może stworzyć mechanistyczny model procesu w oparciu o swoje zrozumienie elementów systemu, takich jak kolumny destylacyjne, komory reaktorów i filtry cząstek.

Socjalny naukowiec

Naukowcy społeczni tworzą również modele mechanistyczne, aby opisać, jak funkcjonują jednostki, samodzielnie lub w złożonych warunkach społecznych. Mechanistyczne modele zachowania identyfikują dyskretne popędy, takie jak głód lub pożądanie seksualne, których naukowcy używają do opisania i próby wyjaśnienia ludzkich zachowań. Modele mechanistyczne mogą również próbować wyjaśnić ludzkie zachowanie w kategoriach zdarzeń biochemicznych w mózgu i ciele.